Spring naar content

Duurzaamheid

De gemeente Buren werkt aan duurzaamheid! Op 19 mei 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad te vragen om de Klimaatvisie vast te stellen.

In de Klimaatvisie staat, hoe de gemeente Buren de energietransitie de komende tientallen jaren vorm gaat geven. Speerpunten hierin zijn:

  • energiebesparende maatregelen;
  • het opwekken van zonne- en windenergie;
  • aardgasvrije woningen en bedrijven;
  • het stimuleren van een circulaire economie;
  • het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat; en
  • verduurzaming van de gemeentelijke organisatie.

Hiermee geeft het college uitvoering aan de (inter-)nationale en regionale klimaatafspraken.

De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor de Burense samenleving in de klimaatmaatregelen. Want die zijn er, zowel voor (groepen) inwoners als ondernemers, agrariërs en natuurliefhebbers.

Als de gemeenteraad de Klimaatvisie vaststelt, kan de gemeente Buren samen met de regio aan de slag voor een duurzame toekomst.

Ideeën voor de gemeente? Wij stellen het op prijs als u mee wil praten! Bel 140344 of stuur een e-mail naar gemeente@buren.nl.

Als gevolg van de weer verscherpte coronamaatregelen kan de raadsvergadering van 15 december niet doorgaan. Hierdoor wordt de geplande behandeling van het zon- en windbeleid doorgeschoven tot zeker 26 januari. Verder is het ook mogelijk dat de raad besluit de nadere voorstellen over de landschappelijke en ruimtelijke inpassing zelf te willen vaststellen. Door deze twee omstandigheden kan er een vertraging ontstaan bij de realisatie van het Burense zon- en windbeleid tot in het tweede kwartaal van 2021. Een exacte planning is hiervoor nog niet te geven.

Wij zullen u naar verwachting 26 januari verder informeren.

 

Meer informatie

Wilt u aan de slag met uw woning dan kunt u terecht bij het Energieloket. Dit loket is ontstaan in samenwerking met verschillende gemeenten in Rivierenland. Het energieloket helpt kosteloos bij vragen over: dakisolatie, dubbel glas, verlichting, verwarming, muurisolatie, vloerisolatie, warmtepomp en natuurlijk zonnepanelen.

Het kan zijn dat u recht heeft op niet-gemeentelijke subsidies. Een overzicht hiervan kunt u vinden door te zoeken op uw woonplaats in de energiesubsidiewijzer.

Bedrijven en non-profitinstellingen kunnen ook aanspraak maken op subsidie van de Rijksoverheid, bijvoorbeelde op de SDE+ subsidie.

Verenigingen en stichtingen kunnen een stimuleringslening aanvragen bij de SVn. Deze lening met lage rente kan helpen bij: energiebesparing, waterbesparing, duurzame opwekking van energie en het stimuleren gebruik van duurzame energie. De voorwaarde en condities kunt u hier lezen.

Sportaccommodaties in het bijzonder hebben tot 2020 de mogelijkheid aanspraak te maken op de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) van de Rijksoverheid. Hiermee kan een sportclub tot wel €25.000,- subsidie aanvragen. Eerst een energieadvies laten uitvoeren? Hiervoor is een bonus van €500,- beschikbaar.

Heeft u sportclub nog geen zonnepanelen? Maak ze enthousiast! Het kan heel wat kosten besparen.

Een andere optie is om het te doen op eigen clubkracht. Zo bestaat er bijvoorbeeld Onze clubkracht hier kunnen clubleden via crowdfunding zelf bijdragen aan het verduurzamen van hun sportclub.

Benieuwd wat klimaatverandering in de toekomst doet voor gemeente Buren? Hier wordt dat inzichtelijk gemaakt.

Tips en informatie over het verduurzamen van uw leven zijn te vinden op de website van Milieucentraal.

Heeft u algemene vragen over uw energielabel? Zoals hoe deze online is in te zien, of hoe uw energielabel is te vernieuwen? In dat geval verwijzen we u door naar de volgende website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-energielabel-voor-mijn-woning

Via deze website kunnen al uw vragen over het energielabel beantwoord worden!

Voor het opzoeken van het voorlopige energielabel kunt u op de volgende website meer informatie vinden: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

Het hier te vinden energielabel is een inschatting basis van gegevens als woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Misschien heeft u uw vloer laten isoleren of zonnepanelen laten installeren. Dit kunt u aangeven als u het voorlopige energielabel omzet in een definitief energielabel.