Duurzaamheid

De gemeente Buren werkt aan duurzaamheid! Op 19 mei 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad te vragen om de Klimaatvisie vast te stellen.

In de Klimaatvisie staat, hoe de gemeente Buren de energietransitie de komende tientallen jaren vorm gaat geven. Speerpunten hierin zijn:

  • energiebesparende maatregelen;
  • het opwekken van zonne- en windenergie;
  • aardgasvrije woningen en bedrijven;
  • het stimuleren van een circulaire economie;
  • het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat; en
  • verduurzaming van de gemeentelijke organisatie.

Hiermee geeft het college uitvoering aan de (inter-)nationale en regionale klimaatafspraken.

De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor de Burense samenleving in de klimaatmaatregelen. Want die zijn er, zowel voor (groepen) inwoners als ondernemers, agrariërs en natuurliefhebbers.

Als de gemeenteraad de Klimaatvisie vaststelt, kan de gemeente Buren samen met de regio aan de slag voor een duurzame toekomst.

Ideeën voor de gemeente? Wij stellen het op prijs als u mee wil praten! Bel 140344 of stuur een e-mail naar gemeente@buren.nl.

 

Meer informatie

Wilt u aan de slag met uw woning dan kunt u terecht bij het Energieloket. Dit loket is ontstaan in samenwerking met verschillende gemeenten in Rivierenland. Het energieloket helpt kosteloos bij vragen over: dakisolatie, dubbel glas, verlichting, verwarming, muurisolatie, vloerisolatie, warmtepomp en natuurlijk zonnepanelen.

Het kan zijn dat u recht heeft op niet-gemeentelijke subsidies. Een overzicht hiervan kunt u vinden door te zoeken op uw woonplaats in de energiesubsidiewijzer.

Bedrijven en non-profitinstellingen kunnen ook aanspraak maken op subsidie van de Rijksoverheid, bijvoorbeelde op de SDE+ subsidie.

Verenigingen en stichtingen kunnen een stimuleringslening aanvragen bij de SVn. Deze lening met lage rente kan helpen bij: energiebesparing, waterbesparing, duurzame opwekking van energie en het stimuleren gebruik van duurzame energie. De voorwaarde en condities kunt u hier lezen.

Sportaccommodaties in het bijzonder hebben tot 2020 de mogelijkheid aanspraak te maken op de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) van de Rijksoverheid. Hiermee kan een sportclub tot wel €25.000,- subsidie aanvragen. Eerst een energieadvies laten uitvoeren? Hiervoor is een bonus van €500,- beschikbaar.

Heeft u sportclub nog geen zonnepanelen? Maak ze enthousiast! Het kan heel wat kosten besparen.

Een andere optie is om het te doen op eigen clubkracht. Zo bestaat er bijvoorbeeld Onze clubkracht hier kunnen clubleden via crowdfunding zelf bijdragen aan het verduurzamen van hun sportclub.

Benieuwd wat klimaatverandering in de toekomst doet voor gemeente Buren? Hier wordt dat inzichtelijk gemaakt.

Tips en informatie over het verduurzamen van uw leven zijn te vinden op de website van Milieucentraal.