Spring naar content

Dyslexie

Mijn kind heeft (misschien) dyslexie

Bestaat voor uw kind het vermoeden van dyslexie of is dyslexie geconstateerd? Hier leest u welke stappen u kunt ondernemen voor het verkrijgen van een diagnose en een passende behandeling.

Meer informatie

Een kind met dyslexie heeft (ernstige) problemen met lezen en spellen. Over het algemeen vindt de eerste signalering van dyslexie plaats op de basisschool. Bestaat het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft, dan kan de school uw kind hierop testen. Bij minder ernstige vormen van dyslexie kan de school extra ondersteuning bieden. Blijkt uit het onderzoek op school dat er mogelijk sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie? Dan is een nadere diagnose noodzakelijk.

Soms blijkt uit het onderzoek op school dat er mogelijk sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie (EED). EED is ernstige dyslexie zonder bijkomende stoornissen die de behandeling in de weg staan. De school kan u begeleiden bij het aanvragen van een nadere diagnose.

Er zijn verschillende zorgaanbieders die de diagnose kunnen stellen en kunnen behandelen. Voor vergoeding vanuit de gemeente moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • De zorgaanbieder van de diagnose en behandeling heeft  het contract met de gemeente Buren en is aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie;
 • Uw kind zit op de basisschool en is minimaal 7 en maximaal 12 jaar oud;
 • Uw kind heeft Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen sprake is van AD(H)D, een autisme spectrum stoornis of een angststoornis;
 • Er is een uitgebreid leerlingendossier en een handelingsplan op school. Uit het dossier blijkt dat uw kind 3 keer V- heeft geschoord. Het handelingsplan beschrijft de extra ondersteuning die de school heeft geboden.

Dan kunt u zich wenden tot de leerkracht of de intern begeleider van uw kind. Ze kunnen u informatie geven over mogelijkheden en stappen die de school en u kunnen nemen.

De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel voeren samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de pilot Dyslexie in 2016 uit. In deze pilot spraken ze een routekaart af. De routekaart beschrijft de volgende stappen:

 1. Als u het vermoeden van dyslexie hebt benadert u de school. De school neemt alle nodige stappen om de problemen bij uw kind aan te pakken.
 2. De school meldt in samenspraak met u uw kind aan bij het loket dyslexie. De school mailt dan het formulier samen met de gevraagde bijlagen naar het e-mailadres van het loket.
 3. De medewerker van het dyslexie loket controleert of het dossier compleet is.
 4. De onafhankelijke deskundige voert de inhoudelijke beoordeling van het dossier uit.
 5. De onafhankelijke deskundige bericht de stuurgroep of uw kind wel of niet voldoet aan de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor de dyslexiezorg.
 6. De stuurgroep brengt advies uit aan de gemeente over het afgeven van een beschikking.
 7. Wanneer de gemeente de beschikking heeft afgegeven kan het onderzoek naar dyslexie plaatsvinden.