Spring naar content

Energietoeslag

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er de energietoeslag.

Er was een Energietoeslag 2022. Maar op 3 oktober 2023 werd er een nieuwe wet aangenomen. Daardoor is er nu ook een Energietoeslag 2023.

Kreeg u de energietoeslag 2022?

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag automatisch op uw rekening gestort. Ook krijgt u van ons een brief voor 19 november 2023.

Kreeg u geen brief? Dan kunt u zelf de energietoeslag 2023 aanvragen via deze website.

Meer informatie

De energietoeslag is € 1.300,00 per huishouden.

Als u op 1 november 2023 een uitkering ontving van de gemeente Buren, dan hoeft u niets aan te vragen. Het gaat om inwoners die op 1 november 2023:

 • algemene bijstand ontvingen; of
 • een uitkering ontvingen op grond van de IOAW en IOAZ; of
 • een uitkering op grond van het Bbz ontvingen; of
 • periodieke bijzondere bijstand ontvingen; of
 • incidentele bijzondere bijstand ontvingen; of
 • een vastgestelde financiële draagkracht grond van het Minimabeleid hadden; of
 • die algemene bijstand ontvingen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de Participatiewet; of
 • waren toegelaten tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Behoorde u op 1 november 2023 tot deze doelgroep? Dan kreeg u voor 19 november  2023 een brief over de toekenning van de energietoeslag 2023. De energietoeslag van € 1.300,00 is dan voor 1 december 2023 aan u overgemaakt.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Buren  als u op de aanvraagdatum:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Buren woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • (samen met uw partner) niet meer dan € 15.000,00 beschikbare geldmiddelen heeft. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot). Indien u heeft gereserveerd voor uw begrafenis, nemen wij de gemiddelde kosten van een begrafenis (€ 8.000,00) niet mee in de berekening van de hoogte van uw geldmiddelen.
 • een laag inkomen heeft. Dit is een netto inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende netto bedrag per maand.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120% van de voor u geldende bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand €  1.459,94 €  1.629,19
Samenwonend/getrouwd €  2.085,62 € 2.212,32

Hoe wordt het inkomen bepaald?

Het inkomen wordt bepaald over de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand van de peildatum bepalend.

De middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 van de Participatiewet worden niet tot het inkomen gerekend.

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • inkomen uit arbeid;
 • inkomen uit onderneming;
 • inkomen uit een uitkering en/of wachtgeld;
 • inkomen uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap; en
 • inkomen uit partneralimentatie en/of kinderalimentatie.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

U kunt de energietoeslag aanvragen vanaf 21 november 2023 via het “Aanvraagformulier energietoeslag 2023“.

U kunt de energietoeslag aanvragen van 21 november 2023 tot 1 augustus 2024.

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.
Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Nee, u heeft (samen met uw partner) per huishouden recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. U kunt hiervoor op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar werkeninkomen@buren.nl.

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur contact met ons op via telefoonnummer 14 0344 of mail naar werkeninkomen@buren.nl.  Of kijk via deze link welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.