Spring naar content

Erkenning van een kind

In bepaalde gevallen moet u uw kind erkennen om als tweede ouder in de geboorteakte te worden vermeld. Voor de erkenning van een kind moet u samen langskomen in het gemeentehuis.

Het gaat om de volgende situaties:

 • Als u niet getrouwd bent met of geregistreerd partner bent van de (aanstaande) moeder.
 • Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen en u bent niet in het bezit van een verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Meer informatie

 • Geldig legitimatiebewijs van u beiden
 • Bij een tweede of volgend kind hoeft de moeder niet mee te komen. De moeder moet dan schriftelijk toestemming geven voor de erkenning én het gezamenlijk gezag. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. De vader moet het formulier en de originele legitimatiebewijzen van beiden meenemen.

Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie.

Het kind krijgt in principe de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de andere ouder kiest, moeten beide ouders aanwezig zijn bij de erkenning.

Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Erkennen tijdens de zwangerschap:

 • Het voordeel van erkenning tijdens de zwangerschap: het kind heeft juridisch gezien meteen twee ouders, ook als er voor de geboorteaangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Daarom adviseren wij u om deze optie te kiezen. Ook bij een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie.
 • U kunt een erkenningsakte laten maken in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats.

Bij het erkennen van het eerste kind moet de moeder persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder hiervoor schriftelijke toestemming geven (d.m.v. invullen van dit formulier).

Bij het tweede of volgend kind moet de moeder opnieuw toestemming geven. Dit kan schriftelijk (d.m.v. invullen van dit formulier). Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Bij schriftelijke toestemming is het originele legitimatiebewijs van de moeder nodig.

 • Dit moet in de gemeente waar het kind geboren is.
 • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven .
 • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk (d.m.v. invullen van dit formulier). Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • De naam van de erkenner komt op pagina twee van de geboorteakte te staan. De gemeente maakt namelijk eerst de akte en voegt daar later de erkenning aan toe.

Bij schriftelijke toestemming is het originele legitimatiebewijs van de moeder nodig.

 

 • Dit kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats.
 • De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, dus niet vanaf de geboorte.
 • De naam van de erkenner komt op pagina twee van de geboorteakte te staan. De gemeente maakt namelijk eerst de akte en voegt daar later de erkenning aan toe.

Wat moet u meenemen?

 • Als het kind jonger is dan twaalf jaar:
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder
  • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.
 • Als het kind tussen de twaalf en zestien jaar oud is:
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf, de moeder en het kind
  • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.
 • Als het kind zestien jaar of ouder is:
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf en het kind
  • persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind zestien jaar of ouder is
  • het kind moet hierbij aanwezig zijn.

Kind woont in buitenland of is daar geboren
Er kunnen meer documenten nodig zijn als uw kind in het buitenland is geboren, of als moeder en kind in het buitenland wonen. Informeer hiernaar.

Geen geboorteakte nodig
U hebt geen geboorteakte nodig voor de erkenning als uw kind in Nederland geboren is.