Spring naar content

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een ziekte of handicap, waardoor u met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Meer informatie

U wilt voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen:

U vraagt bij de gemeente (telefonisch) om een aanvraagformulier.

Bij het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van uw huisarts/medisch specialist
 • Afhankelijk van uw situatie ook de gegevens van uw contactpersoon en van uw oude kaart

Bij de aanvraag neemt u ook twee goedgelijkende pasfoto’s mee en een (kopie van) een geldig legitimatiebewijs.

Vraagt u voor het eerst een kaart aan, dan zal een arts uw handicap of aandoening onderzoeken.

U wilt uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen:

Bij verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig, tenzij uw medische situatie intussen is veranderd. Als uw huidige parkeerkaart in de gemeente Buren is afgegeven, ontvangt u vanzelf bericht als uw parkeerkaart gaat verlopen. U hoeft in dat geval niet zelf een formulier op te vragen.

Er zijn verschillende soorten parkeerkaarten:

 • bestuurderskaart, als u zelf een auto of brommobiel bestuurt. De bestuurderskaart is persoonsgebonden. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben om de kaart aan te kunnen vragen.
 • passagierskaart, als u reist als bijrijder. De kaart is persoonsgebonden. Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan.
 • een instellingskaart, als u vervoer verzorgt van mensen die in een speciale zorginstelling verblijven, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
 • U heeft als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (langer dan zes maanden)
 • en u bent met de gebruikelijke loophulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld krukken, wandelstok of rollator) niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Vraagt u een parkeerkaart voor een passagier aan, dan geldt een extra voorwaarde:

 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder (u kunt niet worden afgezet en wachten terwijl de bestuurder de auto ergens anders parkeert).
 1. Een keuringsarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze arts werkt niet bij de gemeente, geeft een onafhankelijk advies en heeft medisch beroepsgeheim. De medische keuring vindt plaats in het gemeentehuis, tijdens het spreekuur van de keuringsarts.
 2. De keuringsarts maakt een rapport voor de gemeente met daarin een omschrijving van uw (loop)beperking, uw geschatte loopafstand en een advies of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Op basis van dit adviesrapport, beoordeelt de gemeente uw aanvraag. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Als u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u de kaart persoonlijk afhalen in het gemeentehuis. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Aan de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Als u niet in aanmerking komt, betaalt u toch de volledige aanvraagkosten.

 
Type aanvraag Kosten
Eerste aanvraag € 312,95
Verlengen met medische keuring € 312,95
Verlengen zonder medische keuring € 69,95
Niet verschijnen bij keuring € 69,95
Aanvraag duplicaatkaart € 69,95

Als u in Nederland een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, krijgt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in alle landen van de Europese Unie (EU). De kaart is ook geldig in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Is uw gehandicaptenparkeerkaart gestolen of bent u de kaart kwijtgeraakt? Dan kunt u een vervangende kaart bij ons aanvragen. We hebben dan een vermissingsverklaring van u nodig.