Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente schriftelijk vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. U moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

U kunt uw verzoek ook online doorgeven met DigiD.

Meer informatie

  1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  2. Overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Deze hebben recht op uw gegevens om hun wettelijke taken uit te voeren.
  3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    – advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure;
    – commerciële bedrijven of instellingen;
    – de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden.

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.