Spring naar content

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van de rijksoverheid.

U kunt geheimhouding van uw gegevens aanvragen voor uzelf en voor kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding ook weer stopzetten. U moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen. U kunt uw verzoek ook online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Meer informatie

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens, zijn:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Geheimhouding aanvragen

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

Geen gegevens naar particulieren of commerciële organisaties

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • commerciële instellingen
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt uw privacy. In de AVG staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden.

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.