Spring naar content

Geluidhinder

Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

Meer informatie

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal heeft u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U heeft de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally;
  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen;
  • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten;
  • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken;
  • het gebruik van bouwmachines;
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan heeft u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt;
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt;
  • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt.

Gerelateerde onderwerpen