Spring naar content

Geluidsapparatuur in horecabedrijf

Het gebruik van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf moet u melden bij de gemeente. Om geluidhinder te voorkomen kan de gemeente extra eisen stellen.

Meer informatie

Soms moet u een akoestisch rapport laten zien. Dit rapport geeft aan hoeveel geluid er wordt gemaakt. Een restaurant of rustig café hoeft dit meestal niet.

U doet de melding via de Activiteitenbesluit Internet Module. Lukt dit niet? Dan kunt u de melding uitprinten en per post versturen naar de gemeente.

Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport meesturen.