Spring naar content

Gemeentenieuws

Het Gemeentenieuws wordt iedere woensdag in De Stad Buren gepubliceerd. Krijgt u de krant niet in de bus, geef uw bezorgklacht dan door via de website van de krant. Geeft u de klacht voor vrijdag 17.00 uur door, dan zorgt de uitgever voor nabezorging.

Op de volgende punten in de gemeente liggen exemplaren om mee te nemen:

  • gemeentehuis, Maurik
  • MCD, Buren
  • Camping Lingebrug, Zoelen
  • EMTÉ, Beusichem
  • C1000, Lienden
  • MCD, Eck en Wiel