Spring naar content

Geslachtswijziging

Als u de overtuiging hebt dat u tot het andere geslacht behoort, kunt u bij de gemeente een verzoek doen om het geslacht op uw geboorteakte te wijzigen. Dit verzoek kunt u alleen doen in de gemeente waar u geboren bent. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

Meer informatie

Om uw geslacht op uw geboorteakte te laten wijzigen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet 16 jaar of ou­der zijn om de wij­zi­ging te kun­nen aan­vra­gen.
 • U kunt de aan­vraag al­leen in de gemeente Buren doen als u in deze gemeente ge­bo­ren bent. Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land, dan moet u de wij­zi­ging bij die ge­meen­te aan­vra­gen.
 • Bent u in het bui­ten­land ge­bo­ren? Dan moet u het ver­zoek doen bij de ge­meen­te Den Haag. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning heb­ben en mi­ni­maal een jaar in Ne­der­land wo­nen.

Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte kunt u alleen zelf aanvragen, het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.

Afspraak maken

Voor de aanvraag moet u een afspraak maken een medewerker van het domein Dienstverlening (onderdeel Burgerzaken). Dat kan telefonisch via 14 0344.

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een verklaring van een deskundige die uw transitie begeleidt. We hebben een originele verklaring nodig (geen kopie) van maximaal 6 maanden oud. De deskundigen die zo’n verklaring af kunnen geven zijn:
  1. Het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdystrofie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.
  2. Het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen.
  3. Het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden.
  4. Van een andere geregistreerde ‘deskundige transgender in het BIG-register. Zie bigregister.nl.

Bij de aanvraag kunt u aangeven welke voornaam of voornamen u wilt hebben na uw geslachtswijziging. De gemeente zet deze op uw geboorteakte.

De gemeente Buren wijzigt daarna uw gegevens op de geboorteakte. Zo nodig geven wij de wijziging door aan uw woongemeente. Daarna wordt uw geslacht aangepast in de basisregistratie personen (BRP). Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP (Belastingdienst, pensioenfondsen) ontvangen van deze wijzigingen automatisch bericht. Vanaf dat moment kunt u nieuwe documenten aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren.

De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. U moet wel rekening houden met kosten voor een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).