Spring naar content

Gladheidbestrijding

In de winter kan er overlast zijn door sneeuw en ijzel. Samen kunnen we proberen de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april van het volgende jaar. In deze periode staan 24 uur per dag medewerkers paraat om u een veilig winterseizoen te bezorgen.

De uitvoering van de gladheidbestrijding is afhankelijk van de weersverwachting en de actuele situatie. De gemeente hanteert de volgende urgenties:

Urgentie 1. Dit is de hoofdroute. Dat zijn alle hoofdwegen, bus routes en de doorgaande routes bij openbare voorzieningen.
Urgentie 2. Dit is de B-route. We starten met strooien van deze route als de hoofdroute klaar is. Dit doen we bij ijzel of langdurige gladheid (2 dagen). De B-route strooien we dan op de 3e dag. Deze route strooien we alleen overdag.

Meer informatie

De gemeente strooit de meest gebruikte wegen het eerst. Welke wegen dat zijn, staat in het Beheerplan Gladheidbestrijding. Sommige wegen strooit de gemeente niet. Dat zijn bijvoorbeeld woonstraten of landwegen.

In het strooiseizoen strooien we preventief. Het grote voordeel hiervan is dat de wegen al een laagje zout hebben voordat het glad wordt.

Als het glad wordt, treedt het gladheidsysteem bij Avri in werking. Daarmee wordt de dienstdoende gladheidcoördinator van Avri gealarmeerd. Op dat moment start het strooien op de gemeentelijke wegen.

Het zout gaat pas goed werken als er overheen gereden wordt.

De gemeente strooit alleen op de meest gebruikte wegen. We strooien niet in woonstraten.  De gemeente Buren heeft niet de capaciteit om alle straten, paden en trottoirs te strooien. Daarnaast is het veel te belastend voor het milieu.

U helpt de gemeente een handje door zelf het trottoir voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of om zout te strooien. Dat doet u het beste door:

  • Eerst de meeste sneeuw weg te vegen naar een plek waar er niemand last van heeft en niet in goten of voor rioolputten.
  • Denk aan het milieu en strooi niet meer dan nodig is, een handje zout per m2 is voldoende.
  • Het zout gaat na ongeveer 10 minuten werken.
  • Veeg de natte drab richting trottoirband zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen.
  • Strooi niet te veel onder bomen en struiken, dat is slecht voor de wortels.

Nee, u kunt geen zout krijgen van de gemeente om zelf te strooien. U kunt dit kopen in de supermarkt of bij een bouwmarkt. Dat gebruikt u om het trottoir voor uw woning of uw tuinpad te bestrooien.

Nee, helaas kunt u dit niet zien via Google Maps. Google stelt wel de techniek hiervoor beschikbaar en hiermee maakt de gemeente een kaart, die op intranet gezet wordt. Bekijk hier de kaart met strooiroutes in de gemeente Buren.

Wij nemen een melding over gladheidbestrijding serieus. In een periode van sneeuw en gladheid komen er bij de gemeente veel meldingen binnen. Het is dan niet mogelijk om op alle meldingen meteen een antwoord of reactie te geven.

De gemeente strooit rondom scholen, maar niet op het schoolplein of op de parkeerplaatsen bij scholen. Dat is de verantwoordelijkheid van de school zelf.