Spring naar content

Grafrechten

Staat er een graf op uw naam? Dan betaalt u grafrechten. U betaalt jaarlijks een vast bedrag.

Wilt u niet jaarlijks betalen maar alles in één keer? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Meer informatie

Binnen 1 jaar na het overlijden van een rechthebbende van een graf zijn de erfgenamen van de overledene verplicht de grafrechten over te laten schrijven op een nieuwe in leven zijnde rechthebbende. Overschrijving kan uitsluitend plaatsvinden op naam van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op meer dan 1 persoon is niet toegestaan. Indien deze overschrijving niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de nabestaanden (indien bekend) aanschrijven met het verzoek de overschrijving alsnog binnen een door de gemeente bepaalde termijn te doen. Indien ook aan dit verzoek niet wordt voldaan vervallen de grafrechten aan de gemeente. Wanneer de grafrechten zijn vervallen wordt het grafmonument verwijderd en kan de gemeente – na het verstrijken van de wettelijjke grafrusttermijn van 10 jaar – overgaan tot het opnieuw uitgeven van het graf.

Een rechthebbende van een graf kan ook tijdens zijn leven een verzoek indienen om deze grafrechten over te laten schrijven op een nieuwe rechthebbende. De nieuwe rechthebbende moet hier wel mee akkoord gaan. Daarom moet hij of zij, net als u, het formulier ondertekenen. De overschrijving kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt gebruik maken van het formulier overschrijving graf. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier naar: gemeente Buren, Domein Dienstverlening, postbus 23, 4020 BA Maurik.

Via e-mail kunt u dit formulier verzenden naar: gemeente@buren.nl

Het overschrijven van een graf kost € 27,65.

Overschrijving graf