Spring naar content

Groene verenigingen

In Buren hebben we verschillende ‘groene’ verenigingen. Zij helpen ons om de gemeente groener te maken en te houden. Hieronder vindt u een overzicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende vereniging. Mist uw vereniging in dit overzicht? Stuur dan een mailtje naar gemeente@buren.nl.

Meer informatie

Voor het behoud en uitbreiding van steenuilen, maar ook voor andere uilen.

Website: https://steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl/
Contactpersoon: Fred Bettink (coördinator)
E-mailadres: info@steenuilenwerkgroep-rivierenland.nl

4x per jaar zwerfafval opruimen deelgebied 7

Website: http://www.Corsoclubburen.nl
Contactpersoon: Liesbeth Tuit
E-mailadres: ateliertuit@planet.nl

Onderhoud klompenpad Engelroderpad, pad nalopen. Eventueel schoonmaken bordjes en
bijplakken stickers waar markeringen ontbreken. Af en toe doen we groot onderhoud en organiseren we een hele dag met de hele groep. Bestaat uit 12 vrijwilligers.

Contactpersoon: Stefan Claessens
E-mailadres: stefan.claessens@gmail.com

Actief op natuurbeheer, Ruimtelijke Ordening en omgevingsvisie, educatie aan schoolkinderen en energietransitie.

Website: www.milieuwerkgroepburen.nl
Contactpersoon: Marianne Suij
E-mailadres: suijmarianne@gmail.com
Telefoon: 06-16405938

Zet zich actief in voor de steenuil en zijn natuurlijke leefomgeving in een deel van de gemeente Buren (Ommerenveld en Liendenveld) en een gedeelte van de Marspolder en Aalst. Geven ook advies bij het kopen of plaatsen van steenuilennestkasten.

Website: https://steenuilenwerkgroep-neder-betuwe.nl/
Contactpersoon: Felix van der Linden en Diana van Dijk
E-mailadres: steenuilenwgnb@gmail.com
Telefoon: 06-53553155

Beschermen nesten en kuikens van weidevogels in overleg met de boeren. In kaart brengen van weidevogels en tellingen.

Contactpersoon: Danny Spijker
E-mailadres: dannyenmieke@live.nl
Telefoon: 06-24779740

Samenwerken met andere “groene” vrijwilligers aan het vergroten van de biodiversiteit in en rond Maurik.

Contactpersoon: Maarten Grethe
E-mailadres: m.grethe@upcmail.com
Telefoon: 06-51198712

Het herstellen en behouden van deze oude Romeinse straat en het veiliger en aantrekkelijker maken als wandelgebied.

Contactpersoon: Minous Duindam
E-mailadres: minousduindam@hotmail.com

Verbeteren van biodiversiteit in en versterken van het eigen karakter van het Maurikse veld

Contactpersoon: Axel Messing
E-mailadres: axel.messing@outlook.com
Telefoon: 06-53642971

Opruimen van zwerfafval in Maurik en het buitengebied

Contactpersoon: Axel Messing
E-mailadres: axel.messing@outlook.com
Telefoon: 06-53642971

Onderhoudt de dorpsboomgaard in Beusichem en verricht soms snoeiwerk in andere boomgaarden in en rond het dorp. Ook onderhoud hoogstamfruitbomen bij de school.

Website: https://www.beusichemleeft.nl/site/dorpsboomgaard
Contactpersoon: Elmar Dekker
E-mailadres: info@kinova.nl
Telefoon: 06-54317245

Controleren Teisterbantpad, opruimen zwerfvuil, aanwijzingen verbeteren/veranderen/vervangen. Overgangen veilig houden, sloten en bermen aantrekkelijk en beheersbaar houden.

Contactpersoon: Henk Lubbers
E-mailadres: henkjlubbers@gmail.com
Telefoon: 06-53260717

Doel is het optimaliseren van de biodiversiteit op en rond de golfbaan o.a. door een jaarlijkse inventarisatie

Website: https://batouwenatuur.nl/
Contactpersoon: Piet Krijger
E-mailadres: pietkrijger@kpnmail.com