Groenstroken kopen

Restgroen is openbaar groen van ondergeschikte betekenis, dat geen essentieel onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van een wijk. De gemeente maakt het mogelijk om, binnen bepaalde verkoopcriteria, een aan uw perceel grenzend perceel restgroen te kopen.

In een aantal gevallen is geconstateerd dat percelen grond van de gemeente bij een privé tuin zijn getrokken, waarvan in sommige gevallen geen overeenkomst bij de gemeente bekend is. Ook in die gevallen wil de gemeente tot verkoop overgaan, als aan de verkoopcriteria wordt voldaan. Verhuur is in principe niet mogelijk.

Meer informatie

De gemiddelde verkoopprijs voor openbaar groen binnen de gemeente is € 100,– per m2 kosten koper. Indien het restgroen buiten 5 meter van de gevel van de woning ligt bedraagt de verkoopprijs € 80,– per m2 kosten koper.

Als u graag een perceel restgroen wilt kopen van de gemeente, kunt u het aanvraagformulier invullen en aan ons toesturen. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met team Beheer van de gemeente.

Gerelateerde onderwerpen