Spring naar content

Grond kopen, huren of pachten

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken. Op deze pagina ziet u welke grond u op dit moment kunt kopen, huren of pachten.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u pachten of huren? Dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Meer informatie

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

 

Bouwen op grond

Hebt u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar gaan bouwen op de grond. De volgende voorwaarden gelden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Bent u geen eigenaar van de grond en hebt u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl;
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond. Gaat het om restgroen, dan kunt u het aanvraagformulier restgroen invullen. Het ingevulde formulier kunt u e-mailen, opsturen of afgeven in het gemeentehuis.