Spring naar content

Handhavingsverzoek

Als voorschriften van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een plicht tot handhaven. De gemeente kan echter niet alles controleren. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om nader onderzoek te doen en een besluit te nemen.

De gemeente kan besluiten te handhaven, daarvan af te zien of te gedogen. Bij gedogen blijft de situatie, die eigenlijk niet mag, in stand. Dit kan alleen bij bijzondere omstandigheden.

Als de gemeente een besluit heeft genomen, kunt u hiertegen bezwaar maken. De verdere procedure ziet er dus hetzelfde uit als bij een ander besluit. Zoals bijvoorbeeld een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning.

 

Meer informatie

U kunt alleen een handhavingsverzoek doen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als u rechtstreeks in uw belangen wordt geschaad.