Spring naar content

Melding datalek

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bedoeld zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die over een andere persoon gaan? Meld dit dan via gemeente@buren.nl.

Wij willen het lek zo snel mogelijk herstellen. Stuur daarom alle informatie die u hebt. Het kan helpen als u een schermafbeelding hebt.

Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen. Maakt u actief misbruik van een datalek of van persoonsgegevens die u per ongeluk hebt ontvangen? Dan doen wij aangifte bij de politie.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Allereerst dichten we het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn. En of mensen benadeeld zijn door het lek.  Wij melden het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een echt risico is dat de privacy van iemand beschadigd is.  Wij informeren de mensen van wie de gegevens gelekt zijn. En we helpen om het risico op schade uit het datalek zo klein mogelijk te houden.