Spring naar content

Hoosbui

Het klimaat verandert. Dat merken we onder andere aan de regen die valt. Buien worden heviger. De afgelopen weken zagen we opnieuw de beelden van de gevolgen.

De gemeente Buren wil natuurlijk schade door wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarom brachten we in kaart waar we wateroverlast verwachten bij extreme neerslag. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of op deze plekken maatregelen nodig zijn. Ook kunt u beslissen of u zélf maatregelen wilt treffen.

Kaart verwachte wateroverlast bij extreme neerslag

Meer informatie

In een rekenmodel stopten we allerlei gegevens, zoals wegen, daken, riolering, greppels en sloten, maar ook de hoogteligging (www.ahn.nl) van het terrein.

In dat rekenmodel lieten we het heel hard regenen. Hiervoor gebruikten we zogenaamde ontwerpbuien. Heel veel neerslagmetingen zijn statistisch bewerkt. Daarmee zijn buien bedacht die eens per tien, honderd of duizend jaar in Nederland kunnen vallen. Dat is dus een verwachting op basis van het klimaatinzicht dat we nu hebben.

Het model rekende uit hoe het water wegliep en hoe hoog het water overal komt te staan. Als eerste staan normaal gesproken de straten blank, maar daarna kan het ook de tuinen instromen. Zodra dat gebeurt wordt het spannend. Helemaal als het water tot aan de gevel van een woning of bedrijfspand komt. Wanneer dat gebeurde bij de bui die eens per honderd jaar kan vallen, lieten we de vloerpeilen en dorpels van de voordeuren inmeten.

Op de kaart ziet u de modelresultaten. Door te scrollen kunt u in- of uitzoomen. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden kunt u de kaart verschuiven.

U kunt zelf de bui selecteren. De ontwerpbui van eens per tien, honderd of duizend jaar.
Des te donkerder de blauwe vlakjes zijn, des te meer water staat er.

Verder ziet u of een pand rood, oranje, groen of donkergrijs kleurt. Dat betekent het volgende:

  • Rood: het berekende waterpeil is hoger dan de laagst gemeten vloer.
  • Oranje: het berekende waterpeil is lager dan de laagst gemeten vloer, maar de vloer ligt lager dan de weg. Dat kan gevaarlijk zijn omdat er vaak water over de weg stroomt.
  • Groen: het berekende waterpeil is lager dan de laagst gemeten vloer.
  • Donkergrijs: het berekende waterpeil is hoger dan het laagste maaiveld langs de buitengevel. Er staat dus water tegen het pand aan. Maar de vloerhoogte is niet gemeten.

Als u vér inzoomt, ziet u de berekende waterdiepte.

Wij gaan eerst onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen en wat deze maatregelen kosten. Dit gebeurt tegelijk met een onderzoek naar andere klimaatmaatregelen zoals bijvoorbeeld hitte- en droogtebestrijding. We willen dat het gemeentebestuur in juni 2022 een beslissing neemt over wat we gaan doen om Buren klimaatbestendig te maken. Daarbij proberen we natuurlijk om schade en overlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Uitsluiten kunnen we het natuurlijk nooit.

Soms kan een relatief kleine ingreep al veel voorkomen. Het maken (of verhogen) van een muurtje of aanleggen van een goot kan al voldoende zijn om water een andere kant op te leiden.

Verder is het altijd goed om het regenwater van het dak op te vangen in de tuin. Daar zijn verschillende methoden voor, met of zonder een regenton of regenschutting.

Houd er rekening mee dat op de meeste plekken in de gemeente het regenwater maar langzaam in de bodem trekt.

Enkele handige websites voor verdere inspiratie zijn:

Als het water via het riool komt, gaat dat vaak via een schrobputje. Kan het putje verwijderd worden? Dat is dan de beste oplossing. Als dat niet kan, is het plaatsen van een terugslagklep vaak een goede oplossing.

Soms gaan toiletten of gootstenen borrelen. Doordat er ineens veel water van het dak komt, kan de lucht uit de riolering niet meer weg. Zo’n luchtbel zoekt dan een weg naar buiten. In het ergste geval blokkeert het de hele afvoer. Het is dus belangrijk dat uw riolering voldoende ontluchtingsmogelijkheden heeft. Raadpleeg hiervoor zo nodig een loodgieter of installateur.