Spring naar content

Huisvesten buitenlandse werknemers

Binnen de gemeente Buren zijn veel ondernemers actief in de fruitteelt. Deze sector is op piekmomenten vaak afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland. Normaal gesproken regelen we huisvesting in het bestemmingsplan. Maar bij sommige bedrijven is dat niet geregeld. Momenteel wordt er gewerkt aan beleid voor deze huisvesting, maar in de tussentijd moet de ondernemer ook zijn werk kunnen doen.

Daarom handhaaft de gemeente Buren op dit moment niet actief op de bestaande huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. We houden wel toezicht op  (brand)veiligheid, gezondheidseisen en aanwezigheidsregistratie voor de werknemers. De veiligheid voor werknemers en de ondernemers zien wij namelijk als prioriteit.

Nadrukkelijk gaat het om het huisvesten van werknemers voor het eigen bedrijf, op eigen terrein, in piekmomenten van het jaar. Als bij controles blijkt dat de (brand)veiligheid en gezondheidseisen niet in orde zijn dan handhaaft de gemeente Buren wel. De aanpak is goed voor zowel het ondernemersklimaat als de veiligheid.

De gemeente is bezig met nieuw beleid op de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. In de toekomst gaan we er van uit dat de huisvesting ook aan de eisen van het nieuw beleid moet voldoen.

Meer informatie

Er wordt niet actief gehandhaafd als:

 • Er tijdelijk gehuisvest wordt, bijvoorbeeld voor piekmomenten in het plukseizoen.
 • Als de werknemers bij de eigen onderneming werken.
 • Als de huisvesting op het eigen terrein van de ondernemer plaatsvindt.
 • Er een juiste aanwezigheidsregistratie aanwezig is van de werknemers.

De controles worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (vanuit de brandweer) en door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De controleurs kunnen daarbij samenwerken met personeel van gemeente, GGD en andere experts.

De controles vinden meestal zonder aankondiging plaats.

Bij controles wordt dan gelet op de punten:

 • (Brand)veiligheid
 • Hygiëne en gezondheid
 • Aanwezigheidsregistratie van werknemers

 

Het gedoogdbeleid is in de vorm van een stoplichtmodel opgezet:

 • Groen: Als de brandveiligheid, hygiëne en gezondheid op orde is, handhaven wij niet actief.
 • Oranje: Er is gecontroleerd op brandveiligheid, hygiëne en gezondheid maar er zijn kleine aandachtspunten. De ondernemer krijgt hersteltijd met een hercontrole.
 • Rood: Er wordt gehandhaafd. De werknemers moeten elders worden ondergebracht. Het stoplicht springt in twee gevallen op rood:
  • Bij ernstige overtredingen springt het stoplicht direct op rood. Er komt dan geen gelegenheid om de fouten ongedaan te maken.
  • Als na meerdere controles op het gebied van brandveiligheid, hygiëne en gezondheid is de huisvesting nog steeds niet op orde is.