Spring naar content

Huisvesten buitenlandse werknemers

Binnen de gemeente Buren zijn veel ondernemers actief in de fruitteelt. Deze sector is op piekmomenten vaak afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland.

Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan kan een bedrijf een omgevingsvergunning krijgen voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. In de meeste gevallen zijn huisvesting en de vergunningvoorwaarden geregeld in het bestemmingsplan. Als in een bestemmingsplan niets is geregeld kan ook in afwijking van het bestemmingsplan een vergunning worden verleend.  Zonder vergunning is huisvesting van arbeidskrachten niet toegestaan.

We houden toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten, met name op  (brand)veiligheid, gezondheidseisen en aanwezigheidsregistratie voor de werknemers. De veiligheid voor werknemers en de ondernemers zien wij als prioriteit.

Nadrukkelijk gaat het om het huisvesten van werknemers voor het eigen bedrijf, op eigen terrein, in piekmomenten van het jaar. Als bij controles blijkt dat geen vergunning aanwezig is of niet voldaan wordt aan voorwaarden of de (brand)veiligheid en gezondheidseisen niet in orde zijn dan handhaaft de gemeente Buren. De aanpak is goed voor zowel het ondernemersklimaat als de veiligheid.

De gemeente is bezig met nieuw beleid op de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. In de toekomst gaan we er van uit dat de huisvesting ook aan de eisen van het nieuw beleid moet voldoen.

Meer informatie

De controles worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (vanuit de brandweer) en door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De controleurs kunnen daarbij samenwerken met personeel van gemeente, GGD en andere experts.

De controles vinden meestal zonder aankondiging plaats.

Bij controles wordt dan gelet op de punten:

  • Aanwezigheid van een omgevingsvergunning
  • (Brand)veiligheid
  • Hygiëne en gezondheid
  • Aantal werknemers
  • Zijn de werknemers bij het betreffende bedrijf werkzaam?
  • Aanwezigheidsregistratie van werknemers

 

Bij ernstige overtredingen, waarbij veiligheid en gezondheid van werknemers niet op orde is wordt direct gehandhaafd.

Bij kleinere overtredingen wordt na een controle een hersteltijd gegeven om zaken op orde te brengen. Als de zaken na een hercontrole nog niet op orde zijn volgt handhaving.