Spring naar content

Hulp voor ondernemers

Gemeentelijke maatregelen

Op 31 maart besloot het college een pakket aan gemeentelijke maatregelen om de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis voor ondernemers en organisaties op korte termijn te verzachten. De gemeentelijke maatregelen gelden, tenzij anders aangegeven, tot 1 april 2021.

Maatregelen

 • Supermarkten toestaan ’s nachts te bevoorraden.
 • Openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen verruimen naar doordeweekse openingstijden (deze verruiming geldt niet voor de supermarkten in het dorp Lienden).
 • Vergunningsprocedures voor bouwplannen doorgang laten vinden.
 • Coulant omgaan met afhalen en bezorgen maaltijden horeca.
 • Versnellen van betalingen door de gemeente.
 • De betaaltermijn van facturen van de gemeente verlengen.
 • Uitstel verlenen van betalingen, niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen, coulant zijn met betalingsregelingen.
 • Ruimhartige inzet van bestaande regelingen (TOZO).
 • Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan.
 • Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering.
 • Voor 2020 geen huurkosten te heffen voor terrassen.
 • Geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting in 2020 opleggen.

Terras oprichten of uitbreiden? Dien een plan in!

Wij bieden horecaondernemers de mogelijkheid om hun terras uit te breiden. Hiervoor mag u tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, uw drank- en horecavergunning en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Dit geldt ook voor ondernemers die nu nog geen terras hebben. Als gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dient u een plan in bij de gemeente. U betaalt dit jaar geen huurkosten voor uw terras. Meer informatie over deze regeling leest u in het nieuwsbericht en het Plan voor tijdelijke oprichting of uitbreiding van terrassen

Verzoek uitstel van betaling gemeentebelasting

U kunt in aanmerking komen voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. U betaalt deze dan pas na 1 september 2020. Dat geldt ook voor de definitieve aanslag toeristenbelasting over het jaar 2019. Wij sturen dit jaar geen voorlopige aanslag. U ontvangt alleen een definitieve aanslag in december 2020.

Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Vul dan dit formulier in.

Ondernemersvragen

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is open van 8.30-17.00 uur.
Meer weten over zzp en corona? Neem dan hier een kijkje.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Deze nieuwe regeling loopt van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021.

Deze regeling bestaat uit twee onderdelen:

 • maximaal 6 maanden inkomensondersteuning
 • een lening voor bedrijfskapitaal

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
  U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook voor de Tozo3.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen vanaf 1 oktober 2020.  Zorg dat u onze vragen volledig invult en de gevraagde bewijsstukken bijvoegt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Heeft u nog vragen over de Tozo 3? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact op met Team Werk en inkomen (Sociaal domein). Het telefoonnummer is 14 0344.

 

Meer informatie

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen.

 • Zelfstandig ondernemers kunnen maximaal €1.512,90 euro (voor een echtpaar) of €1.059,03 (voor een alleenstaande) netto per maand ontvangen. Alleen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan dit bedrag, kunnen wij uw inkomen aanvullen tot de voor u geldende norm. Voor jongeren en echtparen waarvan één partner pensioengerechtigd is gelden andere normen.
 • Heeft u een bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen nodig of is het volledige bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen (maximaal € 10.157 tegen 2% rente) nog niet aan u toegekend? Tot en met 31 maart 2021 kunt u bedrijfskrediet aanvragen.
  De maximale looptijd van het bedrijfskrediet is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog niet af te lossen. Het bedrijfskrediet mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
 • De uitkering én het bedrijfskrediet kunnen uiterlijk tot en met 31 maart 2021 worden verstrekt.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Gezamenlijk inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) kunt u direct een aanvraag Tozo indienen.

Uw melding komt automatisch bij ons binnen.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.