Spring naar content

Hulp voor ondernemers

Terras oprichten of uitbreiden? Dien een plan in!

Wij bieden horecaondernemers de mogelijkheid om hun terras uit te breiden. Hiervoor mag u tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, uw drank- en horecavergunning en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Dit geldt ook voor ondernemers die nu nog geen terras hebben. Als gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dient u een plan in bij de gemeente. U betaalt in 2020 geen huurkosten voor uw terras. Meer informatie over deze regeling leest u in het nieuwsbericht en het Plan voor tijdelijke oprichting of uitbreiding van terrassen

Tent of overkapping tijdelijk mogelijk

We hebben voor ondernemers mogelijkheden gecreëerd voor het plaatsen van tenten of overkappingen, zodat zij meer bezoekers kunnen ontvangen. Ondernemers kunnen nu tijdelijk zo’n ‘bouwwerk’ realiseren zonder omgevingsvergunning. Hiervoor kunnen zij een gedoogverklaring aanvragen. Hiervoor worden geen leges in rekening gebracht. De gedoogverklaring geldt tot het moment dat de landelijke coronamaatregelen komen te vervallen.

Een aanvraag wordt beoordeeld op verschillende aspecten, waarbij brandveiligheid en een goede constructie het voornaamste zijn. Waar een aanvraag aan moet voldoen, leest u in de indieningsvereisten, die u hieronder kunt downloaden.

Indieningsvereisten gedoogverklaring tijdelijk bouwwerk

Ondernemersvragen

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is open van 8.30-17.00 uur.
Meer weten over zzp en corona? Neem dan hier een kijkje.

Hulpaanbod zelfstandige ondernemers

De gevolgen van corona treffen sommige ondernemers hard. Heeft u als zelfstandig ondernemer een hulpvraag? Dan kunt u terecht bij uw gemeente of Werkzaak Rivierenland. Ook kunt u landelijke initiatieven benutten.

Lokaal-Regionaal-hulpaanbod-ZZP-ers

Landelijke ondersteuning-ZZP-ers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Deze nieuwe regeling loopt van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021.

Deze regeling bestaat uit twee onderdelen:

 • maximaal 6 maanden inkomensondersteuning
 • een lening voor bedrijfskapitaal

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Heeft u nog niet eerder een Tozo-uitkering gehad? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze regeling. Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Dit hoeft niet aansluitend op de Tozo 2- uitkering.

U kunt de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook voor de Tozo3.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen.  Zorg dat u onze vragen volledig invult en de gevraagde bewijsstukken bijvoegt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Hoe kunt u een nieuwe uitkering aanvragen?

Heeft u uw onderneming moeten sluiten door de lockdown van 15 december 2020 en daardoor onvoldoende inkomen? Of heeft u niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen en is het inkomen uit uw onderneming door de coronacrisis sterk verminderd? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Tozo-uitkering. U kunt (opnieuw) een Tozo-uitkering aanvragen.

Heeft u nog vragen over de Tozo 3? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact op met Team Werk en inkomen (Sociaal domein). Het telefoonnummer is 14 0344.

 

Meer informatie

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen.

 • Zelfstandig ondernemers kunnen maximaal €1.512,90 euro (voor een echtpaar) of €1.059,03 (voor een alleenstaande) netto per maand ontvangen. Alleen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan dit bedrag, kunnen wij uw inkomen aanvullen tot de voor u geldende norm. Voor jongeren en echtparen waarvan één partner pensioengerechtigd is gelden andere normen.
 • Heeft u een bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen nodig of is het volledige bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen (maximaal € 10.157 tegen 2% rente) nog niet aan u toegekend? Tot en met 31 maart 2021 kunt u bedrijfskrediet aanvragen.
  De maximale looptijd van het bedrijfskrediet is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog niet af te lossen. Het bedrijfskrediet mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
 • De uitkering én het bedrijfskrediet kunnen uiterlijk tot en met 31 maart 2021 worden verstrekt.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Gezamenlijk inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) kunt u direct een aanvraag Tozo indienen.

Uw melding komt automatisch bij ons binnen.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.