Hulp voor ondernemers

Verzachten pakket gemeentelijke maatregelen

Op 31 maart besloot het college een pakket aan gemeentelijke maatregelen om de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis voor ondernemers en organisaties op korte termijn te verzachten. De gemeentelijke maatregelen gelden, tenzij anders aangegeven, tot 1 juni 2020.

Duidelijk is dat de rijksmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus langer duren. Gezien de huidige omstandigheden is het wenselijk om waar mogelijk de gemeentelijke maatregelen te verlengen tot 1 september. Met het verlengen van de termijn blijven gemeentelijke maatregelen een bijdrage leveren aan het verzachten van de effecten van de coronacrisis voor ondernemers en organisaties. 

Maatregel
Supermarkten toestaan ‘s nachts te bevoorraden.
Openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen verruimen naar doordeweekse openingstijden (deze verruiming geldt niet voor de supermarkten in het dorp Lienden)
Vergunningsprocedures voor bouwplannen doorgang laten vinden.
Coulant omgaan met afhalen en bezorgen maaltijden horeca.
Versnellen van betalingen door de gemeente.
De betaaltermijn van facturen van de gemeente verlengen.
Uitstel verlenen van betalingen, niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen, coulant zijn met betalingsregelingen.
Ruimhartige inzet van bestaande regelingen (TOZO).
Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan.
Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering.

 

Voor 2020 geen huurkosten te heffen voor terrassen.
Geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting in 2020 opleggen

 Terras oprichten of uitbreiden? Dien een plan in!

Wij bieden horecaondernemers de mogelijkheid om hun terras uit te breiden. Hiervoor mag u tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, uw drank- en horecavergunning en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Dit geldt ook voor ondernemers die nu nog geen terras hebben. Als gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dient u een plan in bij de gemeente. U betaalt dit jaar geen huurkosten voor uw terras. Meer informatie over deze regeling leest u in het nieuwsbericht en het Plan voor tijdelijke oprichting of uitbreiding van terrassen

Verzoek uitstel van betaling gemeentebelasting

U kunt in aanmerking komen voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. U betaalt deze dan pas na 1 september 2020. Dat geldt ook voor de definitieve aanslag toeristenbelasting over het jaar 2019. Wij sturen dit jaar geen voorlopige aanslag. U ontvangt alleen een definitieve aanslag in december 2020.

Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Vul dan dit formulier in.

Ondernemersvragen

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is open van 8.30-17.00 uur.
Meer weten over zzp en corona? Neem dan hier een kijkje.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Deze nieuwe regeling loopt van 1 juni t/m 30 september 2020.

Deze regeling bestaat uit twee onderdelen:

 • maximaal 4 maanden inkomensondersteuning
 • een lening voor bedrijfskapitaal

Meer informatie

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen.

 • Zelfstandig ondernemers kunnen maximaal €1.503,31 euro (voor een echtpaar) of €1.052,32 (voor een alleenstaande) netto per maand ontvangen. Alleen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan dit bedrag, kunnen wij uw inkomen aanvullen tot de voor u geldende norm. Voor jongeren en echtparen waarvan één partner pensioengerechtigd is gelden andere normen.
 • Heeft u een bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen nodig of is het volledige bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen (maximaal € 10.157 tegen 2% rente) nog niet aan u toegekend? Tot en met 30 september 2020 kunt u bedrijfskrediet aanvragen.
  De maximale looptijd van het bedrijfskrediet is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog niet af te lossen. Het bedrijfskrediet mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
 • De uitkering én het bedrijfskrediet kunnen uiterlijk tot en met 30 september 2020 worden verstrekt.
 • Per huishouden kan maximaal één keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden toegekend. Bedrijfskapitaal kan wel aan beide partners worden toegekend indien zij beiden ondernemer zijn.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) kunt u direct een aanvraag Tozo indienen.

Uw melding komt automatisch bij ons binnen.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.