Spring naar content

Identiteitskaart

Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan en haalt u persoonlijk op bij de gemeente. Ook kinderen moeten zelf komen bij het aanvragen en ophalen van hun identiteitsbewijs. Standaard ligt de identiteitskaart na 5 werkdagen klaar. Iedereen vanaf 14 jaar moet zich kunnen legitimeren.

Paspoort nodig bij reizen naar het VK vanaf 1 oktober 2021

Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig.

Meer informatie

  • alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen;
  • bij vermissing van uw reisdocument: het rijbewijs, als u die heeft;
  • één pasfoto die voldoet aan de eisen . Let op: de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden en schoolfoto’s voldoen bijna nooit aan de eisen. In het gemeentehuis staat een pasfoto-automaat. Als de pasfoto die u bij u heeft niet goed is, kunt u hier gebruik van maken.

Kinderen moeten meekomen naar het gemeentehuis.

Voor kinderen tot 12 jaar

  • het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier;
  • origineel legitimatiebewijs (geen kopieën) van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.

Digitaal toestemming geven

Het is mogelijk om digitaal toestemming te geven. Als de ouders die ouderlijk gezag hebben dit allebei vooraf via DigiD doen, hoeft het kind voor de aanvraag alleen nog maar de volgende zaken mee te nemen:

  • Alle huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig
  • Een recente pasfoto, niet ouder dan 6 maanden

Als de gezaghebbende ouders digitaal toestemming hebben gegeven hoeven zij niet mee te komen naar de afspraak.

In Nederland

Als uw paspoort of identiteitskaart vermist is, dan is het belangrijk dat u dit snel doorgeeft. Uw paspoort of identiteitskaart wordt dan ‘ongeldig’ verklaard. Dit wordt in alle nationale en internationale systemen verwerkt. Uw paspoort of identiteitskaart is vanaf dat moment niet meer geldig. Hiermee wordt misbruik van uw paspoort of identiteitskaart voorkomen.

Vindt u het toch weer terug? Dan kunt u er geen gebruik meer van maken. Probeer dit ook niet te doen. Lever het ongeldige document in bij de gemeente en wij zorgen ervoor dat het document wordt vernietigd.

Als u onmiddellijk op reis moet, kunt u een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.

In het buitenland

  • Als u uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit hebt u nodig voor uw verzekering. In Nederland hoeft u geen aangifte te doen bij de Nederlandse politie.
  • Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat dat uw reisdocument kwijt of gestolen is en vraag een noodpaspoort aan.
  • Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuw reisdocument aanvragen.

Identiteitskaart, 18 jaar en ouder: € 75,80

Identiteitskaart, tot en met 17 jaar: € 40,92

Spoedkosten: € 57,09

U betaalt bij de aanvraag.

Meestal kunt u uw identiteitskaart na 5 werkdagen ophalen.

Hebt u de identiteitskaart eerder nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen.

Als u vóór 16.00 uur een spoedaanvraag indient, kunt u uw document de volgende werkdag na 11.00 uur ophalen. Hieraan zijn wel extra kosten ( € 57,09) verbonden.

U moet altijd zelf uw identiteitskaart ophalen. Heeft u een document voor een kind aangevraagd? Dan moet uw kind meekomen om het op te halen. Kinderen die niet zelf hun naam hebben geschreven voor op hun identiteitskaart, hoeven niet mee te komen bij het afhalen.

Voor het ophalen kunt u geen afspraak maken. Wij kunnen u een sms of mail sturen als uw document door u opgehaald kan worden.

Nederlandse identiteitskaarten die na 1 januari 2021 zijn aangevraagd, hebben een inlogfunctie. Dit betekent dat u kunt inloggen met uw identiteitskaart via de DigiD app. Door op deze manier in te loggen, kunt u gegevens inzien of wijzigen die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens.

Om deze gegevens goed te beschermen willen organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met een identiteitskaart met behulp van de DigiD app geeft die extra zekerheid en zorgt voor maximale bescherming van iemands gegevens.

Activeren inlogfunctie

Na het ophalen van uw identiteitskaart ontvangt u binnen enkele werkdagen thuis een brief met een pincode. Met deze brief kunt u de inlogfunctie van uw identiteitskaart activeren. Hierna is de identiteitskaart geschikt om in te loggen op websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en pensioenfonds.