Spring naar content

Individuele studietoeslag

Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Krijgt de student studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? En kan de student niet bijverdienen door een chronische ziekte of handicap? Dan kan de student misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente.

Meer informatie

Een student moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor toekenning van de studietoeslag:

  • De student moet als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verwerven.
  • De student moet studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een tegemoetkoming krijgen op grond van hoofdstuk 4 WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt daar niet onder.
  • De student mag geen recht hebben op een uitkering op grond van de Wajong.

De gemeente vraagt een medisch advies aan voor de beoordeling van het recht op de studietoeslag. Het advies bevat nadrukkelijk geen medische gegevens van de student. Het gaat alleen over de vraag of de student in staat is een eigen inkomen te verwerven naast een voltijdsstudie, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd die nodig is om de studie met succes af te ronden.

Voor het recht op studietoeslag is bepalend of iemand naast zijn studie kan werken in loondienst of als zelfstandige. Ander inkomen, zoals bijvoorbeeld alimentatie, wordt niet meegenomen. Ook wordt er niet naar eventueel vermogen gekeken.

Als er recht is op een studietoeslag, betaalt de gemeente maandelijks het door het Rijk vastgestelde minimale bedrag uit. Het bedrag is afhankelijk van leeftijd en wordt elk half jaar door het Rijk geïndexeerd. Studietoeslag is een zelfstandige belastbare uitkering op grond van de Participatiewet. Het toekennen van studietoeslag kan dus gevolgen hebben voor de inkomensafhankelijke toeslagen, zoals zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag. De studietoeslag is een bijzondere aanvullende inkomensondersteuning naast de studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de WTOS. Het is niet bedoeling dat de studietoeslag de kosten voor levensonderhoud volledig dekt.