Spring naar content

Bijstand voor zelfstandigen

Voor zelfstandig ondernemers die het financieel niet redden heeft de gemeente Buren de volgende regelingen: IOAZ en Bbz. Via het team Werk en Inkomen kunt u navragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie

U kunt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking komen als u zelfstandige bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en u uw werkzaamheden als zelfstandige nog niet heeft beëindigd.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand. Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u financiële bijstand nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een bijstandsuitkering.

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen:

  • startende ondernemers;
  • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • oudere zelfstandigen (geboren voor 1 januari 1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor bijstand voor zelfstandigen. Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Als u een lening nodig heeft voor uw bedrijf, adviseren wij u dit eerst aan te vragen bij uw eigen bank of Qredits.

 

De gemeente Buren kent regelingen voor startende ondernemers. Zij kunnen een lening als startkapitaal krijgen. U moet de lening met rente terug betalen.

Neem contact op met uw casemanager van het team Werk en Inkomen als u een bijstandsuitkering ontvangt en een onderneming wilt starten of meld u voor een aanvraag via het Sociaal Ondernemersloket (SOLO).