Spring naar content

Kerngericht werken

De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Maar wat is er nodig in de verschillende kernen? Wat werkt wel en wat juist niet?

In 2019 en 2020 waren we bezig met het project kerngericht werken. Dit resulteerde in een visie op kerngericht werken. Deze visie kunt u hier lezen. Hieronder vindt u een verkort filmpje over de visie op kerngericht werken. Daarnaast hebben wij een uitvoeringsplan opgesteld voor kerngericht werken. Dit uitvoeringsplan kunt u hier lezen.

 

Vragen

Heeft u vragen over kerngericht werken? Neem contact op met Carin Smeets (Contactpersoon Kerngericht werken) via telefoonnummer 140344.

 

Meer informatie

Vanzelfsprekend wilden we goed vastleggen wat de resultaten zijn van dit project en de pilots. We vroegen daarom inwoners hoe zij betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe ze dat graag in de toekomst zien. Dit onderzoek deden we in de drie pilotkernen (Ingen, Ravenswaaij, Zoelen) en in Maurik, Ommeren en Kerk-Avezaath. De resultaten van dit onderzoek vindt u hier.

Aan het einde van het project hebben we het onderzoek nogmaals uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van het project. Deze resultaten vindt u hier.