Kerngericht werken

De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Maar wat is er nodig in de verschillende kernen? Wat werkt wel en wat juist niet?

In 2019 leren we in de praktijk wat wel en niet werkt via het project kerngericht werken. Dit doen we via een vijftal onderdelen: pilots met kerngericht werken in Ingen, Zoelen en Ravenswaaij, het leefbaarheidsbudget en inwonersinitiatieven, verandering in de organisatie, besturingsfilosofie van de gemeenteraad en onderzoek van de resultaten. Dit resulteert in een visie op kerngericht werken begin 2020.

Meer informatie

Tijdens pilots willen we zoeken naar passende werkwijzen voor kerngericht werken, samen met inwoners. Het kenmerk van kerngericht werken is het leveren van maatwerk. We willen geen blauwdruk per kern. Dit betekent dat het verloop van de pilots er per kern anders uit kan zien. De kernen die meedoen aan de pilots verschillen van elkaar in organisatiegraad, dynamiek en onderwerpen die spelen. De pilots starten naar verwachting in april 2019.

Gedurende het jaar gaan inwoners en gemeente met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Uitnodigingen hiervoor komen vanzelf! Als u ideeën heeft kunt u altijd met ons contact opnemen.

Vanzelfsprekend willen we goed vastleggen wat de resultaten zijn van dit project en de pilots. We vroegen inwoners hoe zij betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe ze dat graag in de toekomst zien. Dit deden we door een onderzoek in de drie pilotkernen en in Maurik, Ommeren en Kerk-Avezaath. Zo kunnen we de resultaten beter vergelijken. De resultaten van dit onderzoek presenteren we in juni. Aan het einde van het project zullen we nogmaals het onderzoek uitvoeren om te kijken wat de effecten zijn van het project.

We vinden het als gemeente Buren belangrijk dat inwoners en de gemeente goed met elkaar samenwerken. Daarom zijn medewerkers van de gemeente naar Zoelen toegekomen om samen met u te praten over de toekomst van Zoelen. De inwoner bepaalt wat er op de agenda komt! Zowel voor de korte als lange termijn. Maar wij hadden ook een aantal vragen aan de inwoners. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van uw omgeving, wegen, het groen, maar ook over sociale onderwerpen.

Maatwerk voor de kernen….

De gemeente Buren bestaat uit vijftien verschillende kernen, met ieder hun eigen kernmerken en ideeën. De kernen zijn de plekken waar u zich mee verbonden voelt en waar u zich voor wilt inzetten. Voor een betere samenwerking tussen de inwoners en de gemeente, wil de gemeente Buren niet één standaardwerkwijze over de hele gemeente uitrollen, maar maatwerk leveren naar de kernen. Hoe deze samenwerking het beste kan, gaan wij ontdekken in 2019. Dit gebeurt samen met inwoners, de dorpsorganisaties en andere betrokkenen. De komende maanden ervaren we in de praktijk hoe de samenwerking het beste werkt in Ingen, Ravenswaaij en Zoelen.

….en uw inbreng voor de omgevingsvisie

De gemeente Buren gaat aan de slag met een visie, waarin staat hoe we willen dat Buren zich op de lange termijn ontwikkelt, de omgevingsvisie. We willen dat deze visie aansluit op de vraagstukken die bij bewoners en ondernemers spelen. Daarom vragen we u tijdens de dorpsbijeenkomsten naar wat er speelt in uw dorp. Uw inbreng vormt zo de basis voor deze visie.

Buurten over Zoelen vond plaats op maandag 27 mei in het Dorpshuis in Zoelen.

Het verslag en de opbrengsten kunt u hier vinden.

Op 5 juli 2019 is een tussenstand opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

De tussenstand voor eind 2019 kunt u hier vinden.

De inloopmomenten gaan door

Bij de eerste inloopmomenten waren voldoende aanwezigen die het als nuttig hebben ervaren. Daarom gaan wij door met de inloopmomenten:

  • 23 maart van 14.00 tot 16.00 uur
  • 23 april van 14.00 tot 16.00 uur
  • 19 mei van 14.00 tot 16.00 uur
  • 22 juni van 14.00 tot 16.00 uur

De inloopmomenten vinden plaats in het dorpshuis in Zoelen (Kerkstraat 10, Zoelen).

Tijdens de inloopmomenten is de kernambtenaar voor Zoelen, Ranesh Balla, aanwezig

 

De gemeente Buren is bezig met het project Kerngericht Werken. Wij willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Wat het maatwerk is, gaan we ontdekken met het project Kerngericht Werken. Zoelen is een pilotkern. Inwoners gaven aan er behoefte was aan een vast inloopmoment en een vaste contactpersoon voor Zoelen. Daarom zijn wij begonnen met inloopmomenten voor Zoelen.

Nieuwe data inloopmomenten

Bij de inloopmomenten kunt u terecht voor vragen over de gemeente of over de actiepunten van kerngericht werken in Zoelen. De volgende inloopmomenten staan gepland:

  • 23 maart van 14.00 tot 16.00 uur
  • 23 april van 14.00 tot 16.00 uur
  • 19 mei van 14.00 tot 16.00 uur
  • 22 juni van 14.00 tot 16.00 uur

Let op: de locatie is het dorpshuis, Kerkstraat 10, Zoelen

We vinden het als gemeente Buren belangrijk dat inwoners en de gemeente goed met elkaar samenwerken. Daarom zijn medewerkers van de gemeente naar Ingen toegekomen om samen met u te praten over de toekomst van Ingen. De inwoner bepaalt wat er op de agenda komt! Zowel voor de korte als lange termijn. Maar wij hadden ook een aantal vragen aan de inwoners. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van uw omgeving, wegen, het groen, maar ook over sociale onderwerpen.

Maatwerk voor de kernen….

De gemeente Buren bestaat uit vijftien verschillende kernen, met ieder hun eigen kernmerken en ideeën. De kernen zijn de plekken waar u zich mee verbonden voelt en waar u zich voor wilt inzetten. Voor een betere samenwerking tussen de inwoners en de gemeente, wil de gemeente Buren niet één standaardwerkwijze over de hele gemeente uitrollen, maar maatwerk leveren naar de kernen. Hoe deze samenwerking het beste kan, gaan wij ontdekken in 2019. Dit gebeurt samen met inwoners, de dorpsorganisaties en andere betrokkenen. De komende maanden ervaren we in de praktijk hoe de samenwerking het beste werkt in Ingen, Ravenswaaij en Zoelen.

….en uw inbreng voor de omgevingsvisie

De gemeente Buren gaat aan de slag met een visie, waarin staat hoe we willen dat Buren zich op de lange termijn ontwikkelt, de omgevingsvisie. We willen dat deze visie aansluit op de vraagstukken die bij bewoners en ondernemers spelen. Daarom vragen we u tijdens de dorpsbijeenkomsten naar wat er speelt in uw dorp. Uw inbreng vormt zo de basis voor deze visie.

Buurten over Ingen vond plaats op woensdag 10 juli 2019 in het Dorpshuis In de Gaard Ingen.

Het verslag en de opbrengsten kunt u hier vinden.

 

De gemeente Buren is bezig met het project Kerngericht Werken. Wij willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Wat het maatwerk is, gaan we ontdekken met het project Kerngericht Werken. Ingen is een pilotkern. Wij zijn begonnen met inloopmomenten voor Ingen.

Bij de inloopmomenten kunt u terecht voor vragen over de gemeente of over de actiepunten van kerngericht werken in Ingen.

De inloopmomenten zijn op:

  • maandag 9 september van 12.30 uur tot 15.00 uur
  • donderdag 12 september van 17.00 tot 20.00 uur

In het dorpshuis In de Gaard, Dr. A.R. Holplein 13 – 15 Ingen

Heeft u vragen over het project kerngericht werken? Neem contact op met Mark Coenders (projectleider kerngericht werken) via telefoonnummer 140344.