Spring naar content

Onderzoek, visie en uitvoeringsplan kerngericht werken

In 2019 en 2020 startten we met het project kerngericht werken.

Vanzelfsprekend wilden we goed vastleggen wat de resultaten zouden zijn van dit project en de daarbij behorende pilots. We vroegen daarom inwoners hoe zij betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe ze dat graag in de toekomst zien. Dit onderzoek deden we in de drie pilotkernen (Ingen, Ravenswaaij, Zoelen) en in Maurik, Ommeren en Kerk-Avezaath. De resultaten van dit onderzoek vindt u in het Nulmetingonderzoek Kerngericht werken.

Aan het einde van het project hebben we het onderzoek nogmaals uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van het project. Deze resultaten vindt u in het rapport Kerngericht Werken in de gemeente Buren.

Het onderzoek resulteerde in een visie op kerngericht werken. Hieronder vindt u een verkort filmpje over de visie op kerngericht werken. Daarnaast hebben wij een uitvoeringsplan voor kerngericht werken opgesteld.

Vragen

Heeft u vragen over kerngericht werken? Neem contact op met één van de kernregisseurs van onze gemeente. Franka Boudewijn en Jos Meerssman vertellen u graag meer over kerngericht werken. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 140344. Of via de e-mail: jmeerssman@buren.nl of fboudewijn@buren.nl.