Spring naar content

Kerngericht werken

De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Maar wat is er nodig in de verschillende kernen? Wat werkt wel en wat juist niet?

In 2019 en 2020 waren we bezig met het project kerngericht werken. We hebben onder andere:

  • pilots met kerngericht werken in Ingen, Zoelen en Ravenswaaij;
  • het leefbaarheidsbudget voor inwonersinitiatieven;
  • verandering in de organisatie;
  • besturingsfilosofie van de gemeenteraad.

Dit resulteerde in een visie op kerngericht werken. Deze visie kunt u hier lezen. Hieronder vindt u een verkort filmpje over de visie op kerngericht werken. Daarnaast hebben wij een uitvoeringsplan opgesteld voor kerngericht werken. Dit uitvoeringsplan kunt u hier lezen.

 

Pilots Ingen, Ravenswaaij, Zoelen

Tijdens de pilots zochten we naar passende werkwijzen voor kerngericht werken. Per kern leveren we maatwerk en ziet het verloop van de pilot er anders uit. Hoe dat gegaan is, leest u hier.

Onderzoek kerngericht werken

Vanzelfsprekend wilden we goed vastleggen wat de resultaten zijn van dit project en de pilots. We vroegen inwoners hoe zij betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe ze dat graag in de toekomst zien. Dit deden we door een onderzoek in de drie pilotkernen en in Maurik, Ommeren en Kerk-Avezaath. Zo kunnen we de resultaten beter vergelijken. De resultaten van dit onderzoek vindt u hier. Aan het einde van het project hebben we nogmaals het onderzoek uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van het project. Deze resultaten vindt u hier.

Vragen

Heeft u vragen over het project kerngericht werken? Neem contact op met Ranesh Balla (Beleidsadviseur Leefbaarheid en Kerngericht werken) via telefoonnummer 140344.

 

Meer informatie

Tijdens de pilots zoeken we naar passende werkwijzen voor kerngericht werken. Per kern leveren we maatwerk en ziet het verloop van de pilot er anders uit. We doen dit in overleg met inwoners en dorpsorganisaties. We spreken daarbij over verschillende onderwerpen zoals wegen, het groen, maar ook over sociale onderwerpen.

De eerste bijeenkomst “Buurten over Zoelen” vond plaats op maandag 27 mei 2019 in het Dorpshuis in Zoelen.

Het verslag en de opbrengsten kunt u hier vinden.

Op 5 juli 2019 is een tussenstand opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

De tussenstand voor eind 2019 kunt u hier vinden.

Tijdens inloopmomenten kunnen inwoners vragen stellen over de gemeente of over de actiepunten van kerngericht werken in Zoelen. Ranesh Balla, kernambtenaar voor Zoelen is dan aanwezig in het dorpshuis in Zoelen (Kerkstraat 10, Zoelen). De volgende inloopmomenten vinden plaats op:

  • 22 juni van 14.00 tot 15:30 uur

 

De eerste bijeenkomst “Buurten over Ingen” vond plaats op woensdag 10 juli 2019 in het Dorpshuis In de Gaard Ingen. Het verslag en de opbrengsten kunt u hier vinden.

Het verslag van de bijeenkomst Leefbaar Ingen op 12 februari 2020 vindt u hier.

Wilt u contact met Esther Wormgoor, de kernambtenaar van Ingen? Bel dan naar 14 0344 of mail naar ewormgoor@buren.nl.

De kernambtenaar voor Ravenswaaij, Ranesh Balla, sluit aan bij de vergaderingen van de dorpsraad en heeft actief contact met de dorpsraad. Wilt u contact met de kernambtenaar? Bel dan naar 14 0344 of mail naar rballa@buren.nl.

Vanzelfsprekend willen we goed vastleggen wat de resultaten zijn van dit project en de pilots. We vroegen inwoners hoe zij betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe ze dat graag in de toekomst zien. Dit deden we door een onderzoek in de drie pilotkernen en in Maurik, Ommeren en Kerk-Avezaath. Zo kunnen we de resultaten beter vergelijken. De resultaten van dit onderzoek vindt u hier. Aan het einde van het project zullen we nogmaals het onderzoek uitvoeren om te kijken wat de effecten zijn van het project. De resultaten van dit onderzoek verwachten we in juni 2020.

Heeft u vragen over het project kerngericht werken? Neem contact op met Mark Coenders (projectleider kerngericht werken) via telefoonnummer 140344.