Spring naar content

Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: dag- en peuteropvang, tussen- en buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Peuteropvang

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Maak dan gebruik van peuteropvang! De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start!

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Bijvoorbeeld omdat u eenverdiener bent? Dan kunt u van de gemeente een bijdrage in de kosten krijgen. Zo kunnen alle peuters profiteren van de voordelen van peuteropvang. In de folder leest u meer over de voordelen en kosten van peuteropvang.

In de gemeente Buren bieden deze organisaties kinderopvang aan:

 • Kinderopvang Fantaziehuis
 • Rivakids
 • Villa Kakelbont Kinderopvang
 • Kinderdagverblijf Buitenpret
 • Peuterspeelgroep Heisa Hop
 • Peuterspeelgroep De Blokkendoos

 

Meer informatie

De kosten voor kinderopvang zijn afhankelijk van uw situatie. Werkt of studeert u allebei? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van de belastingdienst kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Als u niet in aanmerking komt voor kindertoeslag, dan kunt u een bijdrage in de kosten van peuteropvang krijgen van de gemeente. Hiervoor heeft u een inkomensverklaring nodig van de belastingdienst. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

U kunt uw kind rechtstreeks bij een aanbieder van kinder- en peuteropvang inschrijven. Zij kunnen u ook informeren over de bijdrage van de gemeente. In de folder leest u meer over peuteropvang. Ook vindt u hierin een overzicht van de aanbieders van kinder- en peuteropvang in onze gemeente.

De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar alle kinderopvanglocaties. Ook controleert de GGD elk jaar steekproefsgewijs gastouders.

 

De GGD let hierbij op de volgende zaken:

 • Hoe is de pedagogische praktijk?
 • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
 • Heeft elke medewerker de juiste diploma’s?
 • Is er sprake van een veilige en gezonde opvanglocatie?
 • De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

 

Inspectierapport GGD opvragen

Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het GGD-rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die, bij start en inschrijving van de opvang, aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Registratienummers van peuterspeelzalen staan niet in het Landelijk Register.

Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Per januari 2016 moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij deze commissie.

Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.