Spring naar content

Laagvlieggebied

Regelmatig vliegen (militaire) helikopters laag over de gemeente Buren. Mag dat zomaar? En waarom doen ze dat?

De overvliegende militaire helikopters kunnen we zien als dagelijks gebruik van het luchtruim. Zij mogen over heel Nederland vliegen. De helikopters zijn dan onderweg van of naar een trainingslocatie. Het gebied tussen Maas en Waal is zo’n trainingslocatie. Helikopterpiloten doen daar laagvliegoefeningen. In oorlogsgebieden kunnen ze daarmee voorkomen dat ze door een radar gezien worden.

Tijdens de route van de vliegbasis naar de trainingslocatie, wisselen piloten soms als oefening ook van hoogte. Zij zullen echter niet landen en houden rekening met de omgeving.

Meer informatie

De minimale vlieghoogte voor militaire helikopters is 50 meter. In een laagvlieg- en oefengebied is dat 30 meter. In de omgeving van woningen wordt meestal een hoogte van 150 tot 200 meter aangehouden, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. De oefenlocaties en laagvliegroutes zijn door het Ministerie van Defensie aangewezen. De route ernaartoe (vanaf de vliegbasis) verschuift regelmatig om niet continu één gebied te belasten met de geluidshinder. Dit is de reden dat soms een aantal weken relatief veel militaire helikopters over de gemeente Buren vliegen.

Als het om militaire helikopters gaat, dan is het Ministerie van Defensie het bevoegde gezag. Als het om civiele helikopters gaat, dan is de provincie het bevoegde gezag. De gemeente heeft geen bevoegdheden over het luchtruim. Dit is bepaald in de Luchtvaartwet en aanverwante wetgeving.

Op de websites van de Provincie Gelderland en het Ministerie van Defensie worden de oefenvluchten bekendgemaakt. Deze militaire vliegbewegingen zijn ook te vinden op teletekst pagina 766. De vliegroutes naar de trainingslocaties worden niet bekendgemaakt, omdat dit het dagelijks gebruik is van het luchtruim.

Op de website van het ministerie zijn de laagvliegroutes en -gebieden op een kaart aangegeven. Het gebied rondom de Maas/Waal staat hierop aangeduid. Als u meer informatie wilt over de militaire helikopters, dan kunt u dit vinden op de website van Defensie. Hier vindt u ook een online klachtformulier. Voor klachten of vragen kunt u ook bellen met het gratis nummer 0800 – 022 60 33 van het ministerie. Dit is een antwoordapparaat, maar u wordt snel teruggebeld.

Ook op de website van de Provincie Gelderland kunt u meer lezen en eventueel een klacht indienen over de helikopters. De provincie verzamelt de klachten en geeft ze door aan het ministerie. Op de website van de provincie kunt u een digitaal milieuklachtformulier invullen en verzenden. Telefonisch kunt u milieuklachten indienen bij het provincieloket (026) 359 99 99.