Spring naar content

Landschap in de gemeente Buren

De gemeente Buren behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. En daar zijn we trots op! We willen dat landschap dan ook zo veel mogelijk behouden en versterken. Zodat iedereen in de gemeente kan blijven genieten van dit bijzondere landschap.

Wilt u bijdragen aan een mooi landschap?

Om de ontwikkeling van het landschap tot een succes te maken hebben we de lokale kennis van inwoners nodig. En natuurlijk ook de inzet om er samen iets moois van te maken. U kunt uw erf inrichten zodat het past bij het karakter van de streek. U kunt hiervoor tips vinden in de brochure en op de digitale landschapskaart.

 

Meer informatie

De gemeente heeft samen met inwoners een visie op het landschap bedacht. Dit hebben we uitgewerkt in een landschapsontwikkelingsplan. In dit plan beschrijven we wat we in het landschap willen versterken. En vooral ook hoe we dit willen doen. Zo zijn er vier praktische werkboeken voor vier verschillende landschappen. Deze werkboeken helpen mensen om hun wensen en initiatieven concreet te maken.

U wilt als inwoner, ondernemer of organisatie iets doen om het landschap nog mooier of beter te maken. De gemeente kan vaak helpen om een goed idee handen en voeten te geven. Door bijvoorbeeld:

  • met u na te denken over subsidies die u kunt krijgen;
  • u te helpen met organiseren;
  • u met de juiste mensen in contact te brengen;
  • of door met u te kijken of en hoe uw idee past binnen de visie van de gemeente.

Heeft u een goed idee voor een project om het landschap te versterken. Of wilt u meer weten van de projecten die lopen? Neem dan contact op het domein Ruimte, via ons algemene telefoonnummer 14 0344 of via mail: gemeente@buren.nl.

De gemeente heeft in het buitengebied een aantal gebieden aangewezen voor woningbouw. Deze woningen moeten natuurlijk wel passen binnen het ruimtelijk beleid. Ook moeten ze een versterking betekenen voor het landschap. En moet de initiatiefnemer een bijdrage leveren aan het landschap buiten de bouwkavel of erf. Deze bijdrage kan een financiële bijdrage zijn. Maar het kan ook een bijdrage in ‘natura’ zijn. In dit geval verdient een initiatiefnemer bonuspunten. Bijvoorbeeld door zelf één of meerdere projecten uit te voeren die bijdragen aan het landschap. Meer over het bonuspuntensysteem kunt u lezen in Bouwen als bonus. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met het domein Ruimte, via ons algemene telefoonnummer 14 0344 of via mail:gemeente@buren.nl.

De gemeente Buren wordt gekenmerkt door vier verschillende landschapstypen: uiterwaardenlandschap, oeverwallenlandschap, kommenlandschap en marspolder. Via deze links kunt u ontdekken welke erfinrichting past bij het landschapstype.

Als er een beplantingsproject loopt dan kunt u zich daarvoor inschrijven. In zo’n project krijgt u persoonlijk advies en kunt u tegen een aantrekkelijke prijs beplanting bestellen. Neem voor de actuele projecten contact op met het domein Ruimte van de gemeente via: gemeente@buren.nl of via telefoonnummer 14 0344.

De gemeente heeft geen subsidie of andere regelingen voor het beheer van landschapselementen. Is uw perceel begrensd is in het natuurbeheerplan van de provincie? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie voor het beheer van diverse elementen in het landschap. U kunt bij de coöperatieve agrarische natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland meer informatie en tips vinden hierover.