Spring naar content

Landschap in de gemeente Buren

De gemeente Buren behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. En daar zijn we trots op! We willen dat landschap dan ook zo veel mogelijk behouden en versterken. Zodat iedereen in de gemeente kan blijven genieten van dit bijzondere landschap.

Wilt u bijdragen aan een mooi landschap?

Om de ontwikkeling van het landschap tot een succes te maken hebben we de lokale kennis van inwoners nodig. En natuurlijk ook de inzet om er samen iets moois van te maken. U kunt uw erf inrichten zodat het past bij het karakter van de streek. U kunt hiervoor tips vinden in de brochure en op de digitale landschapskaart.

 

Meer informatie

De gemeente heeft samen met inwoners een visie op het landschap bedacht. Dit hebben we uitgewerkt in een landschapsontwikkelingsplan. In dit plan beschrijven we wat we in het landschap willen versterken. En vooral ook hoe we dit willen doen. Zo zijn er vier praktische werkboeken voor vier verschillende landschappen. Deze werkboeken helpen mensen om hun wensen en initiatieven concreet te maken.

De gemeente Buren wordt gekenmerkt door vier verschillende landschapstypen: uiterwaardenlandschap, oeverwallenlandschap, kommenlandschap en marspolder. Via deze links kunt u ontdekken welke erfinrichting past bij het landschapstype.