Spring naar content

Leefbaarheidsbudget

Goed idee voor uw straat, buurt of kern?

Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Uiteraard kunt u daar als inwoner, bedrijf of organisatie aan bijdragen. Juist nu, in deze bijzondere tijd, is contact en verbinding met elkaar nog belangrijker en iets waar we behoefte aan hebben.

Heeft u samen met uw buurtgenoten een nieuw, uniek en goed idee om de leefbaarheid in uw straat, buurt of kern te verbeteren? Laat het ons weten! U komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage uit ons leefbaarheidsbudget. Per kern hebben wij een bijdrage van maximaal € 2000,- beschikbaar. Het gaat om nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat leven in uw straat, buurt of kern aangenamer wordt.

In deze tijden vraagt u zich misschien af of dit nog wel mogelijk is. Samen aan de slag op 1,5 meter. Wij denken dat het kan! Waar moet u allemaal rekening mee houden? Wat is er wel mogelijk? Kijk hiervoor naar de geldende coronamaatregelen. U vindt de geldende coronamaatregelen op www.rijksoverheid.nl/corona

Dien uiterlijk 30 juni 2021 uw aanvraag in!

Als u vragen heeft over de spelregels of als u uw initiatief wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0344 en vragen naar onze kernambtenaren Esther Wormgoor of Simone Koomans.

Meer informatie

Uw initiatief moet voldoen aan een aantal spelregels. Uw initiatief draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en uw dorp, wijk of gemeente er op vooruit gaat.

  1. Uw idee of initiatief is uniek voor de straat, buurt of kern. U of uw buurtgenoten hebben niet eerder voor een vergelijkbaar idee een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget ontvangen;
  2. De activiteit heeft een positief effect op de sociale- en/of fysieke leefomgeving en draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen inwoners;
  3. Initiatieven zijn gericht op meerdere inwoners;
  4. Een activiteit heeft draagvlak binnen de straat, buurt of kern. Dit betekent dat uw activiteit door meerdere inwoners ondersteunt moet worden;
  5. De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde straat, buurt of kern;
  6. Uw activiteit past binnen de geldende coronamaatregelen.

U kunt tot en met 30 juni 2021 digitaal een aanvraag doen. U kunt hier ook een aanvraagformulier printen en mailen naar gemeente@buren.nl. Vraag uw initiatief op tijd aan, in ieder geval uiterlijk 30 juni 2021. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

U ontvangt in ieder geval uiterlijk 1 augustus 2021 een schriftelijke reactie over uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders besluit welke initiatieven de gemeente ondersteunt.