Leefbaarheidsbudget

Goed idee voor uw straat, buurt of kern?

Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Uiteraard kunt u daar als inwoner, bedrijf of organisatie aan bijdragen. Als u samen met anderen een goed idee heeft om de leefbaarheid in uw straat, buurt of kern te verbeteren, kunt u daar geld van de gemeente voor krijgen, het zogenaamde leefbaarheidsbudget. Dit budget is maximaal € 2000,- per kern. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat leven in uw straat, buurt of kern aangenamer wordt.

Dien uiterlijk 31 mei 2019 uw aanvraag in!

Meer informatie

Uw initiatief moet voldoen aan een aantal spelregels. Uw initiatief draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en uw dorp, wijk of gemeente er op vooruit gaat.

  1. De activiteit heeft een positief effect op de sociale- en/of fysieke leefomgeving en draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen inwoners
  2. Initiatieven zijn gericht op meerdere inwoners
  3. Een activiteit heeft draagvlak binnen de straat, buurt of kern
  4. De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde straat, buurt of kern

U kunt tot en met 31 mei 2019 digitaal via de website van de gemeente Buren of per post een aanvraag doen. Vraag uw initiatief op tijd aan, in ieder geval uiterlijk 31 mei. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. U ontvangt in ieder geval uiterlijk 1 juli schriftelijk reactie of uw aanvraag wordt toegekend. Het college van burgemeester en wethouders besluit welke initiatieven de gemeente ondersteunt. De gemeente kent subsidie aan goedgekeurde aanvragen toe tot maximaal het budget voor het lopende jaar.