Spring naar content

Leerplicht

Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te vinden. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom is de leerplicht, gevolgd door de kwalificatieplicht, vastgelegd in de wet.

Voor alle informatie over de leerplicht verwijzen we u graag naar de meest recente informatie op de website van Regio Rivierenland.

Als je veel spijbelt, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die gaat samen met school, je ouders en jou op zoek naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kan bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg om hulp vragen. Als je dan nog blijft spijbelen, kun je een Halt-straf krijgen. Ook kan het zijn dat je ouders een boete krijgen.