Spring naar content

Handtekening legaliseren

Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is. Het zegt niets over de inhoud van het document of het ingevulde formulier. Maak hiervoor online een afspraak.

Meer informatie

  • Het document dat gelegaliseerd moet worden;
  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus meteen weer mee.

U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van uw handtekening nodig als u garant staat voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken (let op: ook uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner moet bij een garantstelling het formulier bij de gemeente ondertekenen.)

Wij legaliseren geen handtekening op

  • diploma’s en/of cijferlijsten;
  • akten van notarissen;
  • huur-, koop-, uitleenovereenkomsten.

Legalisatie kost € 10,15.