Spring naar content

Leren voor iedereen

In Maurik, Lienden en Beusichem staat een docent van ROC Rivor bij de Leerpunten klaar voor mensen die graag beter willen leren schrijven, lezen, rekenen of omgaan met de computer en internet.

Kent u iemand die het soms lastig vindt om:

 • Met de computer om te gaan of internet te gebruiken.?
 • Brieven te schrijven of te lezen?
 • Kranten of brieven te lezen?
 • Te appen of te mailen?
 • Een formulier in te vullen?
 • Brieven te lezen?

Dan kunt u hen verwijzen naar het leerpunt of contact op laten nemen met de gemeente Buren via gemeente@buren.nl. Het leerpunt is laagdrempelig: iedereen kan hier gewoon binnenlopen.  Aandacht en begeleiding is op maat. Aanmelden kan via de website van ROC Rivor.

Leerpunt Waar? Adres Tijden
Beusichem ’t Zoetzand Zoetzandselaan 1 donderdag 13.00-15.00 uur
Lienden Kulturhus Koningin Beatrixplein 5 maandag 13.00-15.00 uur
Maurik Gemeentehuis De Wetering 1 donderdag 9.00-11.00 uur

Meer informatie

(Voor)lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct.

Kinderzwerfboekstations

De jaarlijkse Kinderboekenweek is in oktober. Een goed moment om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Maar hoe kom je nu aan leuke boeken? In de gemeente Buren vind je zo’n 18 KinderzwerfboekStations.

Een KinderzwerfboekStation is een plank of een kastje met zwerfboeken. Kinderen kunnen een zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen of een gelezen boek brengen.

Tijdens de Kinderboekenweek willen we alle kinderen oproepen om in de kast te duiken en gelezen boeken naar een Station te brengen. Het boek wordt dan voorzien van een zwerfsticker. Een ander kind kan dan het boek lezen.

Open een eigen KinderzwerfboekStation

Werkt u met kinderen of komen er veel kinderen bij uw organisatie op bezoek? Open dan ook een eigen KinderzwerfboekStation. Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl.

Help ons met het promoten van de Stations en het inzamelen van kinderboeken!

Stations in de gemeente Buren vindt u op de website van de gemeente Buren. Vertel het de kinderen waar ze boeken kunnen vinden en brengen.

Waar staan de Stations in de gemeente Buren?

 • Speeltuin te Zoelmond
 • OBS Prins Willem Alexander te Beusichem
 • Consultatiebureau te Beusichem
 • Kinderopvang / Naschoolse opvang SKLM te Ingen
 • Kinderopvang SKLM Maurik ’t Voorhuis te Maurik
 • OBS De Boogerd te Ingen
 • Gemeentehuis Buren te Maurik
 • De Hoeksteen te Maurik
 • Huis van Maurik te Maurik
 • Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek te Lienden
 • Healthclub Juliën te Lienden
 • OBS De Sterappel te Lienden
 • Helen’s Gastouderopvang te Lienden
 • Vestiging SKLM Lienden / Het Kulturhus te Lienden
 • Huis van Lienden te Lienden