Leren voor iedereen

Leerpunt Maurik

Op 5 oktober 2017 opent het Leerpunt in Maurik  zijn deuren. Elke donderdagochtend van 9.00 – 11.00 uur staat een docent van ROC Rivor klaar voor mensen die graag beter willen leren schrijven, lezen, rekenen of omgaan met de computer en internet.

Kent u iemand die het soms lastig vindt om:

 • Met de computer om te gaan of internet te gebruiken.?
 • Brieven te schrijven of te lezen?
 • Kranten of brieven te lezen?
 • Te appen of te mailen?
 • Een formulier in te vullen?
 • Brieven te lezen?

Dan kunt u hen verwijzen naar het Leerpunt of contact op laten nemen met de gemeente Buren via appelpeerkers@buren.nl. Het Leerpunt is laagdrempelig: iedereen kan hier gewoon binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Aandacht en begeleiding is op maat. 

Het Leerpunt is tot en met 21 december 2017 op donderdagen van 9.00 – 11.00 uur in de Valentijn, Saffatinstraat 84 in Maurik. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Angela Smulders van het ROC Rivor op telefoonnummer 06 41233963.

 

 

Meer informatie

(Voor)lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct.

Kinderzwerfboekstations

Van 4 t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek. Een goed moment om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Maar hoe kom je nu aan leuke boeken? In de gemeente Buren vind je zo’n 18 KinderzwerfboekStations.

Een KinderzwerfboekStation is een plank of een kastje met zwerfboeken. Kinderen kunnen een zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen of een gelezen boek brengen.

Tijdens de Kinderboekenweek willen we alle kinderen oproepen om in de kast te duiken en gelezen boeken naar een Station te brengen. Het boek wordt dan voorzien van een zwerfsticker. Een ander kind kan dan het boek lezen.

Open een eigen KinderzwerfboekStation

Werkt u met kinderen of komen er veel kinderen bij uw organisatie op bezoek? Open dan ook een eigen KinderzwerfboekStation. Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl.

Help ons met het promoten van de Stations en het inzamelen van kinderboeken!

Stations in de gemeente Buren vindt u op de website van de gemeente Buren. Vertel het de kinderen waar ze boeken kunnen vinden en brengen.

Waar staan de Stations in de gemeente Buren?

 • Speeltuin te Zoelmond
 • OBS Prins Willem Alexander te Beusichem
 • Consultatiebureau te Beusichem
 • Kinderopvang / Naschoolse opvang SKLM te Ingen
 • Kinderopvang SKLM Maurik ’t Voorhuis te Maurik
 • OBS De Boogerd te Ingen
 • Gemeentehuis Buren te Maurik
 • De Hoeksteen te Maurik
 • Huis van Maurik te Maurik
 • Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek te Lienden
 • Healthclub Juliën te Lienden
 • OBS De Sterappel te Lienden
 • Helen’s Gastouderopvang te Lienden
 • Vestiging SKLM Lienden / Het Kulturhus te Lienden
 • Huis van Lienden te Lienden