Spring naar content

Lokale wet- en regelgeving

Verordeningen

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Deze worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Buren bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website overheid.nl.