Spring naar content

Bingo of loterij organiseren

Bingo / klein kansspel

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo en rad van avontuur. Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente door gebruik te maken van het meldingsformulier bingo / klein kansspel. Doe dit uiterlijk twee weken van tevoren.

Het is niet toegestaan een kansspel te organiseren in een horecagelegenheid.

Loterijvergunning

Wilt u een loterij organiseren waarbij u geld vraagt voor de lootjes? U kunt een vergunning aanvragen als uw loterij bedoeld is voor een algemeen belang(sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn).

Denk bijvoorbeeld aan een inzameling of benefietavond voor het goede doel of een lokaal initiatief zoals:

 • de renovatie van het dak van een kerkgebouw
 • de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor de muziekvereniging
 • de bouw van een nieuwe sportkantine

Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet.

Meer informatie

De voorwaarden voor een bingo of klein kanspel zijn:

 • Een Nederlandse vereniging of stichting die minimaal drie jaar is ingeschreven in de kamer van koophandel
 • Tijdens het kleine kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst
 • Het doel van de actie moet een algemeen belang zijn. Denk hierbij aan sport, maatschappelijk, welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub

 

De voorwaarden voor een loterij zijn:

 • De opbrengst is bedoeld voor een algemeen belang
 • De prijzen en premies moeten opgeteld onder de €4500,- zijn
 • De afdracht aan het gekozen doel moet ten minste 40% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen
 • Er mogen maximaal 13 trekkingen plaatsvinden
 • De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop, het eventueel reclame maken voor de loterij en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Loterijvergunning: € 56,65 voor de vergunning vermeerderd met € 32,95 publicatiekosten.

Melding klein kansspel of bingo: geen.