Spring naar content

Maatregelen bij evenementen

Evenementen tijdens de coronacrisis

Op 24 juni 2020 vond vanuit het kabinet een persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Tijdens deze persconferentie is ook ingegaan op de maatregelen m.b.t. evenementen.

Aangegeven is dat activiteiten (waaronder ook evenementen) per 1 juli 2020 onder voorwaarden weer mogen. Deze voorwaarden zijn:

  • Altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Binnen

  • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
  • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

  • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
  • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Deze maatregelen rondom evenementen gelden vanaf 1 juli 2020.

Bent u van plan om een evenement te organiseren? Dan is het verstandig om uw vergunning of melding ruim van te voren in te dienen. In verband met de corona-maatregelen is er meer overleg noodzakelijk dan normaal gesproken.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 140344.