Spring naar content

Melding modder op de weg

In de oogsttijd en de natte herfstmaanden zorgt klei, die van landbouw- en loonwerkvoertuigen afkomt, voor verraderlijk gladde wegen. Dit kan leiden tot verkeersongevallen, soms met ernstige afloop. We willen onveilige situaties op de weg voorkomen.

Meer informatie

De regels voor het schoon en daarmee veilig houden van de weg tijdens de oogst en bij andere (grond)werkzaamheden.

 1. Voorkom ernstige vervuiling.
  • Krab of spuit de wielen van de trekker of wagen schoon voor u de weg oprijdt.
 2. Informeer de gemeente tenminste 24 uur vooraf.
  • Meld plaats en tijdstip van uw werkzaamheden via het meldingsformulier. Ook bij droog weer.
 3. Plaats modderborden.
  • De vervuiler is verplicht weggebruikers te waarschuwen met borden.
  • Modderborden kunt u eventueel met ledenvoordeel bij de LTO aanschaffen.
 4. Maak de weg direct schoon en verwijder borden.
  • Niet alleen schoonschuiven, soms ook spuiten.
  • Draag bij het schoonmaken een veiligheidsvest.
  • Zorg dat u zichtbaar bent voor andere weggebruikers.
  • Weg schoon? Haal ook de borden meteen weg

±75 meter voor en na de vervuiling en eventueel voor een bocht aan de rechterzijde van de weg.

Minimale afstand tussen bord en rijbaan/verharding binnen bebouwde kom: 0,60 meter.

Minimale afstand tussen bord en rijbaan/verharding buiten bebouwde kom: 0,80 meter.

Maximale afstand tussen bord en rijbaan/verharding binnen en buiten bebouwde kom: 1,50 meter.

Minimale hoogte onderzijde bord t.o.v. wegdek binnen bebouwde kom: 2,20 meter.

Minimale hoogte onderzijde bord t.o.v. wegdek buiten bebouwde kom: 1,20 meter.

Het is de taak van de wegbeheerder erop toe te zien dat de wegen schoon blijven. De weg mag niet worden vervuild. In de praktijk is vervuiling van de weg natuurlijk niet altijd te voorkomen. Wel kan iemand die de weg vervuilt, de wegbeheerder hierover informeren of de andere weggebruikers waarschuwen. De vervuiler moet zorgen dat de weg snel weer wordt schoongemaakt

Als de vervuiler van de weg de richtlijnen rond modder op de weg niet nakomt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. Die kunnen zeer ernstig zijn als er een ongeluk gebeurt. Als de wegbeheerder constateert dat de weg niet of onvoldoende is schoongemaakt, zullen de kosten van het schoonmaken in rekening worden gebracht bij de vervuiler.