Meldpunt Bijzondere Zorg

Inwoners uit de regio Gelderland-Zuid die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag, kunnen dit melden. De GGD heeft hiervoor het Meldpunt Bijzondere Zorg opengesteld.

Inwoners kunnen bij het meldpunt van de GGD hun zorgen delen over mensen met verward gedrag. Bijvoorbeeld iemand in hun omgeving die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat. Medewerkers van het meldpunt schatten samen met de beller in of er actie moet worden ondernomen. En zo ja, welke hulp passend is. Dat kan een huisarts of hulpverlener zijn. Of bijvoorbeeld iemand van de woningcorporatie die even langsgaat.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is voor burgers op werkdagen bereikbaar op nummer: 088 – 144 70 40. Mailen kan ook. Kijk op: www.ggdgelderlandzuid.nl.