Spring naar content

Monumenten

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument krijgen. Het voordeel hiervan is dat u belastingaftrek kunt krijgen voor het onderhoud. Daarnaast zijn er mogelijk subsidies beschikbaar voor bepaalde werkzaamheden. Wel moet u een vergunning aanvragen voor (ver)bouw- en onderhoud. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Meer informatie hierover leest u op de website van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Meer informatie

Er zijn verschillende soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten
  • provinciale monumenten
  • gemeentelijke monumenten

Wat deze monumenten met elkaar gemeen hebben, is dat de buitenkant en binnenkant beschermd is. Dit betekent dat er voor het aanpassen of verbouwen van een monument bijna altijd een omgevingsvergunning nodig is. Zo kijken we of de monumentale waarde van het monument behouden blijft en of alles netjes wordt uitgevoerd met respect voor het monument.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR behandelt de vergunningsaanvragen voor de gemeente. Zij weten alles over de specifieke regelgeving voor monumenten. Ook kunnen zij u uitleggen hoe het verdere proces werkt bij een aanvraag omgevingsvergunning.

Wilt u een afspraak maken?
De ODR heet u graag van harte welkom! Als u langs wilt komen, wilt u dan eerst een afspraak maken? Dan kunnen zij u het beste van dienst zijn:

  • Op een tijdstip dat u het beste uitkomt.
  • Geen wachttijden.
  • Direct een deskundig iemand die is voorbereid op uw komst.

De ODR is te bereiken via 0344 579 314 en info@odrivierenland.nl. Het bezoekadres van de Omgevingsdienst Rivierenland is Burg. van Lidth de Jeudelaan 3 in Tiel.

Er zijn verschillende regelingen voor monumenten.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)
De SIM is een subsidieregeling van het Rijk voor het behouden van Rijksmonumenten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart deze subsidie aanvragen voor Rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Denk aan een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. Binnen deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor een verduurzamingsonderzoek.

Gelders Monumentfonds
Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen via het Restauratiefonds.​​ Dit is een annuïteitenlening voor Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Deze lening heeft een lage rente voor het restaureren, herbestemmen of verduurzamen van uw monument. Meer informatie vindt u op de website van het Gelders Monumentfonds.

Wilt u meer weten over duurzame maatregelen bij monumenten? Bekijk dan de duurzame monumentenwegwijzer of vraag een oriënterend adviesgesprek aan bij het Energieloket.

Subsidie leges voor verduurzaming gemeentelijke en rijksmonumenten
Heeft u in 2023 een vergunning gekregen voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen? Vraag dan een gemeentelijke subsidie aan. We bieden u deze subsidie aan om u tegemoet te komen in de betaalde leges. Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie vindt u op deze website. Vanaf 1 januari 2024 zijn er groene leges, daarover leest u hieronder meer.

Landelijke ISDE-subsidie
Op de website van de ISDE leest u meer over de voorwaarden en subsidiebedragen als u uw monument isoleert.

Subsidie duurzaamheidsadvies voor monumenten
Een duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. Het Restauratiefonds geeft tot 50% subsidie op de kosten voor het advies. Meer informatie vindt u op de website van het Restauratiefonds.

Subsidie voor verduurzamingsonderzoek
De subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) geest subsidie voor het reguliere onderhoud van een Rijksmonument. Wist u dat u ook subsidie aan kunt vragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek? Het gaat om € 4.000. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Groene leges
Vanaf 1 januari 2024 kosten vergunningen voor het verduurzamen van monumenten en karakteristieke panden geen geld meer. Dit noemen we groene leges. We heffen geen leges voor aanvragen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen op, aan of in een monument, een beschermd stads-/dorpsgezicht of karakteristiek pand. Denk aan zonnepanelen, isolatie en een groen dak. Meer informatie vindt u in artikel 4 en bijlage 4 van de Verordening leges 2024.

* Voor sommige isolatiemaatregelen is een ontheffing nodig! Dat komt omdat in bijvoorbeeld uw spouwmuur beschermde diersoorten kunnen leven. Dit is op basis van de Wet natuurbescherming. Lees meer over isoleren en natuurbescherming.

Handige websites

  • De Groene Menukaart geeft een keuzemenu waarin u aan kan geven wat uw situatie is. Er worden dan verschillende tips gegeven. Er staat ook informatie over hoeveel u kunt bezuinigen door duurzaamheidsmaatregelen.
  • Op monumenten.nl vindt u informatie over de mogelijkheden voor het verduurzamen van monumenten.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft ook veel informatie over verduurzaming. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet. Zie cultureelerfgoed.nl.