Spring naar content

Ondersteuningsverklaring verkiezingen 17 maart 2021

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering. Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen bijvoorbeeld:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of:
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald.

Wanneer?

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van 4 januari t/m 1 februari 2021 in het gemeentehuis in Maurik. Bij voorkeur op afspraak. Dit voorkomt dat u enige tijd buiten moet wachten. Vragen? Neemt u dan even contact op met een medewerker van het team verkiezingen.

Meenemen

U moet een (voor-)ingevuld formulier (H4) meenemen. Dit formulier heeft u van de betreffende partij/groepering ontvangen. Ook moet u zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Ondertekenen

U ondertekent de verklaring in aanwezigheid van de medewerker. Dus niet vooraf, maar pas in het gemeentehuis. Natuurlijk moet u wel als kiezer zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Buren.