Spring naar content

Onroerende zaakbelastingen

Als u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijf of grond) betaalt u onroerende zaakbelasting (ozb). Om te bepalen wie op 1 januari eigenaar of gebruiker was, maakt de gemeente gebruik van informatie van onder meer het Kadaster, het bevolkingsregister en de Kamer van Koophandel.

Meer informatie

Onroerende-zaakbelastingen zijn de belastingen die u betaalt wanneer u een woning, een ander gebouw of een stuk grond huurt of bezit.

Er zijn twee soorten OZB:
– een eigenarenbelasting voor eigenaren van woningen en niet-woningen
– een gebruikersbelasting voor gebruikers van niet-woningen
De OZB voor gebruikers van woningen is afgeschaft.

Hoeveel u moet betalen, hangt af van de WOZ-waarde van het gebouw of de grond en van de hoogte van de OZB-tarieven. Dit staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen, die u jaarlijks ontvangt.

Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u de eigenarenbelasting. Het Kadaster houdt precies bij wie de eigenaar is. De gegevens die gelden op 1 januari zijn bepalend voor het hele jaar. Verhuist u na een aantal maanden? Dan blijft u de rest van het jaar toch OZB betalen voor het verkochte pand. Bij de verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.

Dan betaalt u gebruikersbelasting. Net als bij de eigenarenbelasting is ook hier de datum 1 januari bepalend voor de rest van het jaar.

Onroerende zaakbelasting (OZB), percentage van de WOZ-waarde (2022)

eigenaar woningen 0,1255%
eigenaar niet-woningen (bedrijven e.d.) 0,2591%
gebruiker niet-woningen (bedrijven e.d.) 0,1943%

 

U heeft de eigenaarsaanslag van de OZB ontvangen. De overledene staat nog bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging `de erven van`. Wilt u dit niet, dan moet u dit bij de notaris laten veranderen. De aanslag klopt en moet door de erfgenamen betaald worden.

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Deze aanwijzing gebeurt op basis van vastgestelde beleidsregels.

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslagbiljet bij ons binnen zijn. Is uw bezwaar niet op tijd door ons ontvangen, dan verklaren we uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. Dat wil zeggen dat u niet meer in beroep kunt gaan. We behandelen uw bezwaarschrift dan wel ambtshalve. Wij moeten uw bezwaar voor het einde van het kalenderjaar waarin u het heeft ingediend, behandelen. Het streven is om de bezwaren zo snel mogelijk na ontvangst af te handelen.

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich in die gemeente laten inschrijven. Wij verwerken dan automatisch uw verhuizing. De aanslag OZB en rioolheffing blijft hetzelfde omdat deze aanslagen betrekking hebben op het eigendom van een woning.

U krijgt van ons een brief met de vermindering als het de aanslag hondenbelasting betreft. Als u binnen de gemeente Buren blijft wonen, krijgt u geen vermindering, maar neemt u uw aanslag mee naar het nieuwe adres.