Spring naar content

Ouderlijk gezag registreren

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Dit geldt vanaf 1 januari 2023. Er zijn uitzonderingen. Die leest u op de website van de rijksoverheid.