Participatieregeling

Voor deelname aan sociale-, culturele- en sportactiviteiten komt een volwassene  in aanmerking komen voor een vergoeding van € 150,– per persoon per jaar. U kunt hierbij denken aan een vergoeding van kosten contributie vereniging / club, – cursusgelden, – bezoek aan culturele activiteiten, – abonnementen etc. We willen voorkomen dat schoolgaande kinderen in een sociaal isolement komen. Kinderen komen in aanmerking voor een vergoeding van € 250,– per kind in het basisonderwijs en € 300,– per kind in het voorgezet onderwijs. U kunt hierbij denken aan de kosten contributie vereniging / club, aanschaf van boeken, – schoolreisjes, – werkweken, – excursies etc.

Voor informatie en voor het doen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het team Werk  en Inkomen van de gemeente Buren, bereikbaar op telefoonnummer 14 0344, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur.