Spring naar content

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt, waarmee u zelf de zorg, (huishoudelijke) hulp of een hulpmiddel inkoopt die u nodig heeft. Heeft u een vraag over een Pgb? Neem dan contact op met het sociaal team van de gemeente Buren. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0344 680 670, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook mailen naar sociaalteam@buren.nl.

Om in aanmerking te komen voor een Pgb doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1. Neem contact op met het gebiedsteam Stib van de gemeente Buren.

Stap 2. Een medewerker van Stib bespreekt samen met u uw hulpvraag en kijkt samen met u of u of uw kind in aanmerking komt voor zorg via de gemeente.

Stap 3. U stelt samen met de medewerker van Stib een ondersteuningsplan of gezinsplan op. In dit plan beschrijft u hoe uw hulpvraag opgelost kan worden en, indien van toepassing, welke en hoeveel zorg u of uw kind nodig heeft.

Stap 4. Samen met de medewerker van Stib bespreekt u of u de zorg zelf wilt inkopen met het Pgb, of dat u deze toch liever laat regelen door de gemeente bij een van de gecontracteerde zorgaanbieders.

Stap 5. Kiest u er voor zelf de zorg in te kopen? Dan moet u een budgetplan invullen. Hiermee laat u zien dat u goed heeft nagedacht over uw keuze

Meer informatie

Als de gemeente de zorg of ondersteuning voor u inkoopt, wordt dit voor u geregeld. Dit noemen wij zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf niets te regelen en u heeft geen extra administratie. Bij een Pgb koopt u zelf de zorg of ondersteuning in regelt u de administratie zelf. Het betekent ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor het bewaken van de kwaliteit en het aansturen van de zorgverlener.

Het kan zijn dat de ondersteuning die de gemeente voor u regelt, niet in uw situatie past. Bijvoorbeeld als u zorg op veel verschillende momenten per dag nodig heeft, u de zorg graag van een vertrouwd persoon wilt ontvangen, of als u een heel specifiek hulpmiddel nodig heeft. Met een Pgb kunt u dat zelf regelen. Het Pgb dat u krijgt is overigens nooit hoger dan het bedrag dat de gemeente besteed aan een vergelijkbare oplossing in natura.

U moet kunnen aangeven waarom u een Pgb  wilt. Daarnaast moet u in staat zijn het Pgb te beheren, de administratie er voor regelen en passende en goede zorg/hulp in te kopen. Om dat aan te kunnen tonen moet u een Budgetplan invullen.

Om vooraf te toetsen of u geschikt bent voor een Pgb kunt u een zelftest doen.

Het Pgb besteed u aan het inkopen van zorg, ondersteuning of een hulpmiddel die aan u of uw kind zijn toegekend. U kunt het Pgb dus niet inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Er is geen verantwoordingsvrij  bedrag. Dus eigen onkosten zoals postzegels, cadeautjes of telefoonkosten kunt u niet met het Pgb betalen.

Familielieden en mantelzorgers mogen alleen met het Pgb worden betaald als het geen ‘gebruikelijke hulp’ of informele zorg is. Met gebruikelijke hulp wordt bedoeld dat het normaal/gebruikelijk is dat ouders, partners, inwonende kinderen en huisgenoten in bepaalde mate voor elkaar zorgen.

Informele zorg is de zorg die door vrijwilligers en mantelzorgers wordt geleverd. Alleen voor de aanvullend zorg is (naast de informele en gebruikelijke zorg) is een Pgb mogelijk. In het gesprek met de medewerker van het gebiedsteam Stib wordt dit met u besproken.

Er zijn enkele redenen op grond waarvan een Pgb niet verstrekt wordt. Op basis van de Jeugdwet geldt een Pgb niet:

  • voor een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen;
  • een jongere die met een machtiging is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie.

Daarnaast zijn er algemene redenen op grond waarvan u geen Pgb krijgt:

  • Er is sprake van fraude. Dat kan in het verleden zijn geweest, als u eerder een Pgb heeft gehad. Maar het kan ook geconstateerd worden bij controle nu. Bijvoorbeeld dat u onjuiste informatie heeft gegeven op  basis waarvan het Pgb is verstrekt. Of u besteed het Pgb niet waarvoor het bedoeld is.
  • De kosten van het Pgb zijn hoger dan de kosten voor een vergelijkbare voorziening die de gemeente anders zou hebben. U moet de meerkosten dan zelf betalen.

De hoogte van het Pgb wordt bepaald door de gemeente. Zij doet dit aan de hand van:

  • het door u ingediende Budgetplan;
  • een vergelijkbare oplossing die de gemeente anders voor u zou inkopen;
  • de zorgverlener die u met het Pgb wilt betalen.

De hoogte van het Pgb is nooit hoger dan de goedkoopst gelijkwaardige voorziening die de gemeente anders voor u zou inkopen.

U kunt het Pgb ook gebruiken om zorg in te kopen bij een niet-professional (bijvoorbeeld familie of vrienden). Het maximale tarief ligt dan wel lager dan wanneer u zorg bij een professional inkoopt.

Als u een Pgb ontvangt, krijgt u geen geld op de eigen bankrekening, maar een budget bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij controleren de facturen en betalen de zorgverlener rechtstreeks uit. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Voor alle zelf ingekochte zorg of ondersteuning heeft u een zorgovereenkomst nodig. Gebruik hiervoor de model zorgovereenkomsten van de SVB. Er zijn verschillende soorten zorgovereenkomsten. Let goed op dat u de juiste kiest. Weet u niet zeker welke u moet kiezen? De SVB helpt u waar dat nodig is.

Als de zorgovereenkomst(en) is goedgekeurd door de SVB en de gemeente, dan kan de SVB starten met het betalen van ingediende facturen.

Koopt u met het Pgb een hulpmiddel, bijvoorbeeld een scootmobiel of een traplift? Dan maakt de gemeente het Pgb over naar uw eigen rekening.

Voor de zorg, ondersteuning en een hulpmiddel die u op grond van de Wmo met een Pgb inkoopt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt niet voor rolstoelen. Het vaststellen en de inning van de eigen bijdrage doet het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De gemeente zal de hoogte van het Pgb doorgeven aan het CAK, zodat het CAK de eigen bijdrage bij u in rekening kan brengen.

De eigen bijdrage wordt niet automatisch van uw Pgb ingehouden. U mag de eigen bijdrage ook niet uit het Pgb betalen.

U belt dan met het Stib om uw vraag te bespreken. Samen kijkt u naar praktische zaken zoals de ingangsdatum van de omzetting, welke zorgaanbieder de hulp of ondersteuning moet gaan leveren etc.

Welke kennis en vaardigheden heef u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget?

Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid