Spring naar content

Peuterspeelzalen

In de gemeente Buren zijn 8 peuterspeelzalen en speelleergroepen waar de ontwikkeling van het jonge kind op een speelse manier wordt gestimuleerd. Speelleergroepen zijn gesitueerd in een kinderdagverblijf. Aandacht wordt besteed aan o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn in deze levensperiode het meest gevoelig voor een extra stimulans in de ontwikkeling.

Het programma betreft een intensief aanbod van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Het doel van een speel-leergroep is er voor te zorgen dat uw peuter goed begint aan het basisonderwijs.

Hieronder vindt u de contactgegevens per plaats.

 

Meer informatie

Kinderdagverblijf De Rups – Kinderopvang Rivierenland
De Wielstraat 18
4112 JT Beusichem
tel. (0345) 50 18 52

Kinderdagverblijf De Oogappel – Kinderopvang Rivierenland
Graafschapsstraat 4
4116 GE Buren
tel. (0344) 57 16 51

Speelleergroep “Ieniemiene”
Burg. Hoftijzerplein 8
4031 KV Ingen
tel. (0344) 60 30 87

Peuterspeelzaal “Heisa Hop”
Dorpsstraat 1
4033 EW Lienden
tel. (0344) 60 33 20

Speelleergroep ” ’t Vogeltje”
Korte Daver 1
4012 BL Kerk-Avezaath
tel (0344) 60 30 87

Speelleergroep Twinkel
Homoetsestraat 38c
4021 HH Maurik
tel. (0344) 60 30 87

Peuterspeelleergroep Kinderdagverblijf Buitenpret
Prinses Margrietstraat 5
4023 AD Rijswijk
tel. (0345) 50 25 36

Speelleergroep Pieck
OBS Den Aldenhaag
Jeudestraat 78
4011 GM Zoelen
tel. (0344) 603087