Spring naar content

Regionaal uitvoeringskader VTH-taken

De gemeente is verplicht om voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van het omgevingsrecht beleid vast te stellen en uit te voeren. Gelet op de aanwezigheid van de Omgevingsdienst Rivierenland per 1 april 2013 hebben gemeenten er voor gekozen om samen te werken bij het opstellen van het uitvoeringsbeleid voor de VTH taken. Het uitvoeringsbeleid is vastgelegd in dit document, het “Regionaal beleidskader VTH taken”.

Regionaal Uitvoeringskader VTH

BIJLAGE 2 Risicomodule-geconverteerd

BIJLAGE 4 Stappenplan LHS-geconverteerd

BIJLAGE 5 – Dwangsommen en hersteltermijnen compleet

BIJLAGE 6 – Werkwijze informeren gevoelige zaken-geconverteerd