Spring naar content

Schoolmaatschappelijk werk

Wat kan schoolmaatschappelijk werk betekenen voor mij/mijn kind?

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt kinderen en ouders bij verschillende vragen. Denk aan sociale vaardigheidstraining, tips bij opvoeding, individuele gesprekjes met kinderen die iets moeilijk vinden, niet lekker in hun vel zitten, faalangst hebben of onzeker zijn. De schoolmaatschappelijk werker kan ook een verbinder zijn tussen kind, ouders/verzorgers, school en het sociaal team.

 

Meer informatie

  • Mijn kind is vaak boos en wordt hier zelf verdrietig van. Hoe kan ik hem helpen?
  • Mijn kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken en speelt vaak alleen. Kun jij mijn kind leren hoe hij vriendjes maakt?
  • Opa is overleden en sindsdien slaapt mijn kind erg slecht. Kun jij met hem in gesprek?
  • Mijn kind lijkt steeds stiller te worden, maar zegt dat er niets is. Kun jij met mijn kind in gesprek om te kijken of er iets speelt?
  • Het contact tussen school en mij als ouder loopt moeizaam. Kun jij hier iets in betekenen?

Soms bespreek je je zorgen al met de IB’er, leerkracht of jeugdverpleegkundige van jouw kind. Samen kun je dan beslissen om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Dit hoeft niet zo te zijn, je kunt dit ook op eigen initiatief doen!

Contact:

Bel naar 14-0344 en vraag naar de schoolmaatschappelijk werker
Mail naar schoolmaatschappelijkwerk@buren.nl
of
Vul het contactformulier in op deze website

In het Rots & Water-programma leren kinderen op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Dit gebeurt door middel van spelvormen en bewegingsoefeningen. Heel anders dan in de schoolbanken dus! Het programma helpt kinderen bij mentaal sterk zijn, ze leren grenzen stellen en voor zichzelf en anderen op te komen. Dit helpt bij beter samen spelen en samenwerken.
Kinderen merken dat ze eigenlijk al heel sterk zijn, wanneer ze goed nadenken en vertrouwen hebben in zichzelf. Het programma bestaat uit 8 trainingen.

Tijd: maandagmiddagen van 15.30-16.30
Data: 29 januari – 5, 12 en 26 februari – 4, 11, 18 en 25 maart
Locatie: Sporthal Lignum, Maurik

Er zijn geen kosten verbonden aan het programma. Wel zijn er intakes op 15 en 22 januari tussen 15.00-17.30 in het gemeentehuis in Maurik. Deze intakes zijn met ouder en kind.