Starterslening

In de huidige woningmarkt is het voor starters moeilijk om een woning te kopen. Dankzij startersleningen kunnen veel mensen de eerste stap op de koopmarkt toch maken. Deze mensen maken vaak tegelijkertijd een huurwoning vrij. Hiermee kan een andere woningzoekende weer aan een huurwoning geholpen worden. Daarnaast zorgt een woningaankoop van een bestaande woning door een starter ook weer voor vervolgaankopen (de verkoper kan ook weer kopen) en komt er beweging in de woningmarkt.

Vanaf 1 augustus 2013 is het in de gemeente Buren mogelijk een starterslening te krijgen. Wat een starterslening is en op welke manier u daarvoor in aanmerking kunt komen leest u hieronder. Staat uw vraag hieronder niet uitgelegd? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente Buren via: 140344 of mail naar gemeente@buren.nl.

Meer informatie

De starterslening is altijd een aanvulling op uw normale hypotheek. Hoe hoog uw starterslening is, hangt af van uw inkomen en de lening die u aanvullend op uw hypotheek nodig hebt. U sluit de starterslening voor maximaal dertig jaar af, tegen een vaste rente voor vijftien jaar.

Voordat u een woning koopt met een starterslening, is het verstandig na te denken over uw toekomst. Een starterslening blijft een lening die u uiteindelijk wel terug zal moeten betalen. Verwacht u in de toekomst meer te gaan verdienen?, dan kan een starterslening interessant zijn.

De hoogte van de starterslening is afhankelijk van het bedrag dat u naast uw eerste hypotheek nodig hebt om de woning te kunnen kopen. De starterslening is maximaal 20% van de koopsom van de woning met een maximum van €30.000. De minimale starterslening is €5.000,–.

Voorbeeld:
Het gezamenlijk inkomen van de starter en zijn/haar partner bedraagt €35.000,-. De maximale hypotheek (met NHG) bedraagt met dit inkomen bijvoorbeeld € 153.000,-. De woning kost (inclusief bijkomende kosten) €173.000,-. De hoogte van de starterslening is dan € 173.000,- min €153.000,- = € 20.000,-.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt de starterslening. Het SVn verstrekt de leningen uit eigen middelen. Het SVn SVn verzorgt ook de afhandeling en administratie van de leningen.

De gemeente stelt de extra voorwaarden vast waaraan u moet voldoen om een starterslening te krijgen. Die voorwaarden leest u hieronder. Op het moment dat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een krediettoets heeft uitgevoerd, geeft zij een advies aan de gemeente. Pas als de gemeente daarna aangeeft dat de starterslening verstrekt kan worden, krijgt u een hypotheekofferte van het SVn.

Of u een starterslening kunt krijgen hangt af van een aantal zaken. Deze zijn:

  • De verkoper van de woning is bereid de kosten die de gemeente maakt voor de starterslening aan de gemeente te betalen;
  • U bent niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning;
  • De woning staat in de gemeente Buren;
  • De woning is niet te duur;
  • U hebt echt een starterslening nodig om de woning te kunnen kopen;
  • U krijgt geen subsidie of korting op de financieringslasten;
  • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting geeft een positief advies over de krediettoets;
  • U bent minimaal 18 jaar.

U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Buren (tel. 14 0344). De gemeente houdt een overzicht bij van formulieren die verstrekt zijn. Op die manier weten we vooraf hoeveel aanvragen we kunnen verwachten.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting neemt alleen aanvragen op origineel papier en met een stempel van de gemeente Buren in behandeling. U moet daarvoor dus een origineel aanvraagformulier invullen.

Als de rekening van de gemeente waaruit de kosten voor de starterslening betaald worden leeg is, verstrekt het SVn geen startersleningen meer.

Alle bestaande en nieuwbouwwoningen met een koopprijs van maximaal de Nationale Hyportheekgarantie (NHG)-grens (informatie over NHG-grens) komen in aanmerking voor een starterslening. Daarbij moet de verkoper wel bereid zijn om de kosten voor de starterslening te betalen. Recreatiewoningen kunnen niet met een starterslening verkocht worden.

Als u uw woning met een starterslening wilt verkopen, moet u daarvoor een overeenkomst met de gemeente sluiten. In die overeenkomst spreekt u met de gemeente af dat u de kosten van de starterslening aan de gemeente vergoed. Het bedrag dat u moet betalen is op dit moment 20% van de starterslening, dus maximaal € 6.000,-.

Verkopers van een woning kunnen op verschillende manieren proberen hun woning te verkopen. Eén van de mogelijkheden daarbij is de verkoop van woningen met een starterslening. Omdat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting deze regeling alleen via gemeenten en corporaties uitvoert, besloot de gemeente dit toch mogelijk te maken. Verkopers kunnen zo via de gemeente toch nog woningen met een starterslening aanbieden. De kosten die de gemeente daarvoor aan het SVn moet vergoeden, berekenen we dan wel door aan de verkopende partij.

U vindt meer informatie over de starterslening op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting .