Spring naar content

Starterslening

Bent u op zoek naar uw eerste koopwoning? En zijn de woningen die u wilt kopen net wat te duur? Dan kunt u die woning mogelijk wel kopen met een starterslening. U kunt deze lening aanvragen bij de gemeente Buren. Hieronder leest u wat een starterslening precies is en hoe u de lening kunt aanvragen.

Meer informatie

Een starterslening is een tweede hypotheek. Als u bij uw bank niet genoeg kunt lenen om een huis te kopen, is een starterslening misschien een mogelijkheid om wat extra te lenen. Die lening vraagt u aan bij de gemeente Buren.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) geeft de lening uit. De looptijd van de SVn Starterslening is 30 jaar. Voor de eerste 15 jaar staat de rente vast. Daarna wordt de rente opnieuw bekeken en weer voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De maximale starterslening die u kunt krijgen is 20% van de koopsom van uw woning met een maximum van € 30.000.

Aan een starterslening zit een aantal eisen:

  • U koopt uw eerste woning. Ook uw partner heeft nog nooit een koopwoning gehad.
  • De woning die u koopt staat in de gemeente Buren.
  • De woning die u koopt kost maximaal € 300.000.

Naast deze gemeentelijke eisen, kijkt ook het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting of u een lening kunt krijgen. Dat noemen we een financiële toets. Zij kijken:

  • of u schulden heeft;
  • hoeveel u kunt lenen bij de bank.

Een starterslening vraagt u eerst aan bij de gemeente Buren (stap 1). Daarna kunt u de lening definitief aanvragen bij het SVn (stap 2)

Stap 1: Een starterslening aanvragen

Een starterslening vraagt u aan bij de gemeente Buren. U kunt daarvoor een aanvraagformulier invullen. Het ingevulde formulier stuurt u naar:

Gemeente Buren
Antwoordnummer: 11503
4020 ZX Maurik

U kunt het formulier ook mailen naar gemeente@buren.nl met de omschrijving Aanvraag starterslening.

Stap 2: Een starterslening aanvragen

Als u een brief van de gemeente Buren ontvangt dat u een starterslening kunt aanvragen, kunt u de aanvraag bij het SVn doen. Dat doet u op de website van SVn.

Als u op ‘Aanvragen’ klikt, krijgt u verschillende vragen over informatie die het SVn nodig heeft om te kunnen bepalen of u een starterslening kunt krijgen. Hebt u hulp nodig bij het invullen? Dan kunt u daarvoor bellen met SVn op telefoonnummer 088 2539444.

Nadat u alle informatie hebt ingevuld, handelt SVn uw aanvraag om een starterslening verder af. De gemeente staat daar op dat moment niet meer tussen.